Now showing items 144-163 of 331

  • Mathematical and Experimental Analysis Tension of Steel in Bi-Polar Coordinates. 

   Jaroniek, Mieczysław (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   A series of experiments was carried out to examine the effects of elastic–plastic deformation on the state of stress and the flow stress mechanism under static tension. The strain distribution determined from the fringe ...
  • Mathematical model for two-dimensional dry friction modified by dither. 

   Wijata, Adam; Awrejcewicz, Jan; Matej, Jan; Makowski, Michał (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   A new dynamic two-dimensional friction model is developed which is based on the bristle theory. Actually it is the Reset Integrator Model converted into a two-dimensional space. Usually two-dimensional friction models ...
  • Mathematical model of a multi-parameter oscillator based on a core-less three-phase linear motor with skewed magnets. 

   Gajek, Jakub; Kępiński, Radosław; Awrejcewicz, Jan (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   This paper uses the example of a three-phase core-less linear motor to create a mathematical model of single-dimension multi-parameter oscillator. The studied linear motor consists of: a stator, an U-shaped stationary ...
  • Mathematical model of pennate muscle. 

   Wojnicz, Wiktoria; Zagrodny, Bartłomiej; Ludwicki, Michał; Awrejcewicz, Jan; Wittbrodt, Edmund (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   The purpose of this study is to create a new mathematical model of pennate striated skeletal muscle. This new model describes behaviour of isolated flat pennate muscle in two dimensions (2D) by taking into account that ...
  • Mechanical Properties of the Mineral Cast Material at the Macro and Micro Level. 

   Kępczak, Norbert; Pawłowski, Witold; Klich, Marek; Kaczmarek, Łukasz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   The paper presents the results of experimental examination of the mechanical properties at micro and macro scale of the mineral cast composites. Studies have been conducted to verify the literature data about the value ...
  • Mechanical systems with two nonlinear springs connected in series. 

   Starosta, Roman; Sypniewska-Kamińska, Grażyna; Awrejcewicz, Jan (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   The aim of the paper is analysis of dynamical regular response of the nonlinear oscillator with two serially connected springs of cubic type nonlinearity. Behaviour of such systems is described by a set of differential-algebraic ...
  • Mechanicy i chemicy wspólnie dla ochrony środowiska 

   Obidowski, Damian; Fligel, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Naukowcy z Instytutu Maszyn Przepływowych, Instytutu Inżynierii Materiałowej oraz z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej pracują nad prototypem urządzenia do bezpiecznego przetwarzania pojemników po aerozolach. Badania ...
  • A Methodology of Orthopaedic Measurement Arm Workspace Determination. 

   Kobierska, Agnieszka; Podsędkowski, Leszek; Rakowski, Piotr; Rejmonczyk, Szymon; Kaszowski, Jakub; Olejniczak, Kacper; Golasiński, Bartłomiej; Kaczmarek, Kamil (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2017)
   This paper outlines general assumptions of work principle of displacement measuring arm that bases on accelerometers. Symbolic representation of arm’s kinematic structure is shown. Also, an analysis of construction correctness ...
  • Metoda oceny wybranych cech szlifowalności materiałów. 

   Leonarcik, Rafał; Urbaniak, Mirosław (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2012)
  • Metoda pomiaru dokładności kinematycznej przekładni ślimakowych. 

   Ostrowski, Dariusz; Marciniak, Tadeusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
   W referacie omówiono pomiar dokładności kinematycznej przekładni ślimakowych, z uwzględnieniem budowy i zasady działania stanowiska do pomiarów odchyłki kinematycznej przekładni. Ponadto zdefiniowano pojęcia: odchylenia ...
  • Metody odzyskiwania ciepła odpadowego. porównanie obiegu orc i silnika stirlinga. 

   Adamiec, Adam; Jaeschke, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   Ogromne ilości ciepła są wyrzucane do środowiska, jako odpady z procesów produkcyjnych. W toku wieloletnich badań wynaleziono kilka sposobów odzysku tego ciepła i jego zamiany na energię elektryczną. W niniejszym artykule ...
  • Metody wyznaczania charakterystyk przepływowych dławików hydraulicznych. 

   Sikora, Małgorzata (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
   W przypadku układów hydraulicznych takich jak układy wrzecionowe oraz prowadnicowe istotnym parametrem decydującym o ich właściwościach jest charakterystyka przepływowa zastosowanego dławika. W pracy przedstawiono możliwe ...
  • Metodyka i weryfikacja technik pomiarowych zastosowanych w diagnostyce aktywnego łożyska magnetycznego. 

   Gizelska, Małgorzata (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
   Dla zapewnienia odpowiedniej niezawodności maszyny niezbędne są narzędzia diagnostyczne umożliwiające kontrolę stanu technicznego urządzenia i parametrów jego funkcjonowania w trybie on-line. W artykule zaprezentowana ...
  • Miliony euro na „zieloną” transformację 

   Chojnacka, Ewa; Liśkiewicz, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Na Politechnice Łódzkiej spotkali się partnerzy projektu FRONTSH1P. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 34 konsorcjantów, dyskutując o celach projektu, którego budżet wynosi aż 19 milionów euro.
  • Modal Identification of Dynamic Properties of the Cylindrical Grinder. 

   Pawłowski, Witold; Kępczak, Norbert (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2017)
   In the paper the method of model identification of the cylindrical grinder dynamic properties by means of experimental modal test was described. The method application, hardware solution as well as the procedure of carrying ...
  • Model of the gas journal bearing dynamics with a exibly supported foil. 

   Tkacz, Eliza; Kozanecki, Zbigniew; Kozanecka, Dorota; Łagodziński, Jakub (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   The work is devoted to an analysis of the journal bearing dynamics employing a numerical model which takes into account factors related to motion and friction of non{rotating elements of the sleeve. This model yields the ...
  • Modeling Lamellar Cracks. 

   Jaroniek, Mieczysław; Niezgodziński, Tadeusz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   In this work, studies of models simulating lamellar cracks were conducted. These cracks are formed in rolled sheets with non-metallic inclusions. Studies of lamellar cracks began in the 1960s, but there is still no ...
  • Modelling and numerical simulations of a pendulum elastically suspended and driven by frictional contact with rotating disk. 

   Kudra, Grzegorz; Awrejcewicz, Jan (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   The work concerns modelling and numerical simulations of a special kind of physical pendulum frictionally driven. The pendulum’s joint is suspended elastically in the plane of the motion resulting in the full plane motion ...
  • Modelling damage processes of concrete at high temperature with thermodynamics of multi-phase porous media. 

   Gawin, Dariusz; Pesavento, Francesco; Schrefler, Bernhard A. (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2006)
   In this paper, the authors present a mathematical description of a multi-phase model of concrete based on the second law of thermodynamics. Exploitation of this law allowed researchers to obtain definitions and constitutive ...
  • Modelling of annular plates stability with functionally granded structure interacting with elastic heterogeneous subsoil. 

   Perliński, Wojciech; Gajdzicki, Michał; Michalak, Bohdan (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2014)
   This contribution deals with the modelling and analysis of stability problems for thin composite annular plates interacting with elastic heterogeneous subsoil. The object of analysis is an annular plate with a deterministic ...