Now showing items 1-1 of 1

    • Wybrane problemy zarządzania rozwojem organizacji w przemyśle 4.0 

      Lachiewicz, Stefan (red. nauk.); Flaszewska, Sylwia (red. nauk.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
      Rozwój organizacji gospodarczych oraz o charakterze publicznym i typu non-profit posiada różnorodne cechy, formy i uwarunkowania. Jego źródła tkwią zarówno w dalszym i sektorowym oraz bezpośrednim otoczeniu organizacji, ...