Now showing items 1-1 of 1

    • Wieloaspektowość Współczesnej Logistyki – Transport, Miasto, Konsumenci 

      Galińska, Barbara; Nyszk, Wojciech Zdzisław; Sierpiński, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
      [...] Monografia jest wynikiem analizy różnych aspektów współczesnej logistyki. Ma ona charakter studium teoretyczno-empirycznego i została przygotowana w oparciu o: - studia literaturowe z zakresu transportu, spedycji, ...