Now showing items 121-140 of 201

  • Quality and environmental management - continuous change of paradigms 

   Lewandowski, Jerzy; Wiśniewski, Zbigniew; Scientific Editor of the Division : Lewandowski, Jerzy; Bendkowski, Józef; Block, Chantal; Doniec, Andrzej; Łunarski, Jerzy; Pacholski, Leszek; Poskrobko, Bazyli; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Quality in management of processes 

   Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Walaszczyk, Anna; Górska, Ewa; Matuszek, Józef; Nogalski, Bogdan; Pacholski, Leszek; Popławski, Wojciech; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Process approach to management, is one of the eight quality management principles next to customer focused, leadership, involvement of people, system approach to management, continua! improvement, factual approach to ...
  • Renoma uczelni wyższej 

   Staniec, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   W badaniach dotyczących kompetencji absolwentów, prowadzonych po 2008 roku istotne znaczenie ogrywa renoma ukończonej uczelni wyższej. Także choć mniej istotne znaczenie niż dla pracodawców, ma dla kandydatów na studentów ...
  • Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa 

   Lachiewicz, Stefan; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Grabski, Marcin; Czekaj, Janusz (Oficyna Ekonomiczna, 2005)
   [...] Książka składa się z jedenastu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia i typologie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli restrukturyzacji organizacyjnej i ...
  • Role i umiejętności menedżerskie : sekrety sukcesu i kariery 

   Penc, Józef (Difin, 2005)
   Wyzwania przyszłości i procesy integracji tworzą nowy paradygmat zarządzania, który zmienia zasadniczo status i obowiązki menedżera. Menedżerowie muszą stawać się liderami, którzy wiedzą czego chcą, dlaczego tego chcą i ...
  • Rozwój zrównoważony - zarządzanie innowacjami ekologicznymi : praca zbiorowa 

   Matejun, Marek (red.); Grądzki, Ryszard (1949- ) (red.); Lachiewicz, Stefan; Jóźwik, Krzysztof; Krysiński, Jan; Anuszczyk, Jan; Błaszczyk, Andrzej; Kryłłowicz, Władysław (Wydawnictwo Media Press, 2009)
  • Rozwój zrównoważony : uwarunkowania organizacyjne i techniczne 

   Grądzki, Ryszard; Błaszczyk, Andrzej; Lachiewicz, Stefan; Kryłłowicz, Władysław; Chodkiewicz, Ryszard; Sobczak, Krzysztof; Papierski, Adam; Karczewski, Maciej (Wydawnictwo Media Press, 2008)
  • Ryzyko w instytucjach publicznych 

   Depta, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Niepewność istnieje w niemal każdej dziedzinie odnoszącej się do działalności człowieka. Są to dziedziny życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Ryzyko jest tematem zainteresowania w wielu dyscyplinach ...
  • Social Media Marketing 

   Grębosz, Magdalena; Siuda, Dagna; Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
   Globalizacja rynków oraz dynamiczny rozwój technologii informacyjno komunikacyjnych sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą systematycznie dostosowywać się do nowych warunków działania. W konsekwencji w warunkach współczesnego ...
  • Sposób na pieniądz. 

   Bednarek, Artur; Boczkowska, Katarzyna; Chybalski, Filip; Dubla, Marcin; Dziubecki, Mariusz; Kobus, Iwona; Lefik, Marcin; Łukasik, Joanna; Marcinkiewicz, Edyta; Matuszewska, Aleksandra; Niziołek, Konrad; Rogalska, Katarzyna; Romek, Dorota; Staniec, Iwona; Stanisławski, Robert; Wielicka-Antczak, Małgorzata; Witkowska, Dorota; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka (Wojskowa Drukarnia w Łodzi, 2006)
   [...] Celem całości opracowania jest przybliżenie Czytelnikowi: wybranych możliwości inwestycyjnych na rynku finansowym i poza nim, wybranych metod i technik wspomagających podejmowanie decyzji inwestycyjnych, czynników ...
  • Strategiczne planowanie kadrowe 

   Penc-Pietrzak, Ilona (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   Modem management requires the skill of strategie planning, especially human resources planning. It is so important because human resources are a very precious capital of organization. The article presents characteristics, ...
  • Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw odzieżowych w perspektywie rynku Unii Europejskiej 

   Olczak, Artur (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2008)
   Przeobrażenia, jakie nastąpiły w ostatnich latach w polskiej branży odzieżowej, były konsekwencją zmian, jakie dokonały się w międzynarodowym sektorze tekstylno-odzieżowym. Daleko idąca liberalizacja w handlu ...
  • Successes and failures of modern companies in the industry 4.0 

   Pavlov, Pavel; Zashchitina, Elena; Bakalarczyk, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  • Summary 

   Lachiewicz, Stefan; Flaszewska, Sylwia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  • Symbioza w przemyśle. Podstawowe problemy parków ekoprzemysłowych 

   Doniec, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The main goal of sustainable development is to make the whole anthroposphere friendly to the ecosphere and to lead to full cooperation between them. This type of activities undertakes industrial ecology. One of the fields ...
  • Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim : praca zbiorowa. T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego 

   Otto, Jacek; Maciaszczyk, Aleksandra; Greta, Marianna; Kasperkiewicz, Witold (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Unia Europejska jest najważniejszym ugrupowaniem polityczno-gospodarczym na kontynencie europejskim. Członkostwo Polski w jej strukturach stwarza dla naszego kraju ogromne szanse rozwoju. Wynikają one z liberalizacji ...
  • Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu osób młodych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w latach 2014-2015 

   Drabek, Agata (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
   The monograph "Legal measures taken to counteract youth unemployment based on the example of the District Employment Office in Lodz during 2014-2015" is dedicated to an important social phenomenon of youth unemployment. ...
  • Techniczno-organizacyjne aspekty inżynierii produkcji : prace studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ. 

   Bogusławski, Grzegorz; Galińska, Barbara; Kopania, Joanna; Grądzki, Ryszard; Karczewski, Jacek; Marcinkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Prezentowana monografia wieloautorska jest pierwszym tomem prac studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej i wyrazem zainteresowania młodych osób tematyką inżynierii produkcji, w bardzo ...
  • Tendencje zmian w systemach zarządzania. Problemy integracji oraz wdrożenia. 

   Rajkiewicz, Mieczysław; Mikulski, Robert (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
   W wielu firmach dążenie do doskonałości opiera się na stosowaniu filozofii TQM lub wymagań standardów ISO. W warunkach polskiej gospodarki ten trend firmy rozpoczęły od 1993 roku, kiedy to w Polsce po raz pierwszy opublikowano ...