Now showing items 69-84 of 84

  • Technologiczna warstwa wierzchnia w kołach zębatych i mechanizmach krzywkowych 

   Gawroński, Zbigniew (Wydawnictwo Politechnika Łódzkalodz University of Technology. Press, 2006)
   [...] W mojej monografii przedstawiłem znane problemy inżynierskie warstwy wierzchniej współpracujących elementów maszyn w nowym rozszerzonym ujęciu. Wprowadziłem również nowe kryteria oceny niezbędne w interpretacji ...
  • The method of machinery and device assessment based on MAZTe-Mutilization. 

   Kunert, Olimpia; Malczewski, Grzegorz (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   Interdisciplinary relations of the issues concerning machinery and device utilization have gained significant importance in technical diagnostics in the aspect of their applications. Technical diagnostics as a discipline ...
  • The role and importance of managerial competences in the effectiveness of implementation of changes in an industrial enterprise. 

   Bartochowska, Dorota (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   Effective leadership is a principal condition of the effective process of introducing a change. Change managers in an organization perform an essential part in the effectiveness of initiation of changes, and consequently, ...
  • Transport w nowej epoce : zagadnienia wybrane 

   Szczepaniak, Cezary (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  • Użytkowe właściwości warstw węglowych wytworzonych na elementach stopu magnezu metodą PACVD 

   Gołąbczak, Marcin; Mitura, Stanisław (Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006)
   Stopy magnezu znajdują aktualnie liczne zastosowania w wielu dziedzinach przemysłu, gdzie redukcja masy ma zasadnicze znaczenie [8, 9, 13]. Przykładowo wykorzystywane są w przemyśle: lotniczym, kosmicznym, motoryzacyjnym, ...
  • Wpływ Cr, Mo, V i W na proces krystalizacjii właściwości mechaniczne siluminów podeutektycznych 

   Szymczak, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. PressLodz University of Technology Monographs;2301, 2019)
   Pracę poświęcono możliwości podwyższenia właściwości mechanicznych siluminów podeutektycznych poprzez zastosowanie dodatków wysokotopliwych Cr, Mo, V i W. Wykazano, że dodatki te, wprowadzane pojedynczo lub jednocześni ...
  • Wpływ parametrów zakłócających na pracę skrzyni biegów wyposażonej w przekładnię CVT 

   Radzymiński, Bartosz; Pawelski, Zbigniew (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   The paper presents mechanical scheme of transmission from Nissan Micra vehicle equipped with a push belt. For the tested gearbox test bench has been prepared in which it was possible to simulate the load conditions and ...
  • Wpływ szerokości komory na rozprzestrzenianie się i gaszenie płomienia w otwartej wirującej komorze spalania 

   Gorczakowski, Andrzej; Zawadzki, Andrzej (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008)
   W celu wyjaśnienia mechanizmu rozprzestrzeniania się i gaszenia płomienia w polu działania sił odśrodkowych przeprowadzono szereg eksperymentów dla swobodnie rozprzestrzeniającego się płomienia w wentylowanym (o stałym ...
  • Wstęp do teorii drgań 

   Kapitaniak, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
   Podręcznik jest przeznaczony dla studentów Wydziału Mechanicznego i jest zgodny z aktualnym programem studiów. Przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia teorii drgań, kładąc nacisk na wytłumaczenie własności fizycznych ruchu ...
  • Wybrane metody kształtowania prędkości mechanizmów jazdy w celu minimalizacji wahań ładunku 

   Cink, Jacek; Kosucki, Andrzej (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   W pracy opisano sposób sterowania prędkością mechanizmu według metody CST. Dla opracowanego i zweryfikowanego eksperymentem modelu wózka suwnicowego z napędem i zawieszonym na linach ładunkiem przeprowadzono badania ...
  • Wytrzymałość materiałów 

   Niezgodziński, Michał Edward; Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004)
   Skrócona wersja 13. wydania podręcznika pod tym samym tytułem, nagrodzonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Zawiera pełny zakres wiadomości z podstawowych działów wytrzymałości materiałów, obowiązujących w programie ...
  • Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy 

   Orzechowski, Zdzisław; Prywer, Jerzy (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008)
   Książka składa się z dwóch części: 1. Wytwarzanie rozpylonej cieczy i 2. Zastosowanie rozpylonej cieczy. - Treścią pierwszej części są własności rozpylanych cieczy, podstawy teoretyczne procesu rozpylania, parametry ...
  • Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe 

   Niezgodziński, Michał Edward; Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2004)
   Książka zawiera omowienie podstawowych, klasycznych metod stosowanych w obliczeniach wytrzymałościowych elementów maszyn i konstrukcji. Uwzględniono w niej podstawowe przypadki obciążeń prętów, belek, ram, powłok i naczyń ...
  • Zastosowanie rurek cieplnych w nowoczesnych wymiennikach ciepła 

   Cebulski, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008)
   Rurki cieplne stanowią bardzo wygodny element efektywnej regulacji termicznej. Są stosowane jako wymienniki ciepła w urządzeniach chłodniczych, pompach ciepła, urządzeniach do odzysku ciepła w systemach wentylacji ...
  • Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Cz. 1 

   Królak, Marian; Gałkiewicz, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Pierwsza część podręcznika jest przeznaczona dla studentów wszystkich kierunków konstrukcyjnych i technologicznych, wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych. Ze względu na pierwszy kontakt studentów z problemami ...
  • Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Cz. 2 

   Gałkiewicz, Tadeusz; Królak, Marian; Kubiak, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   Druga część podręcznika ,,Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów" jest kontynuacją części pierwszej wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej pod koniec 2008 roku, w której zamieszczono zadania dotyczące prostych ...