Now showing items 44-63 of 84

  • Odlewanie precyzyjne stopów magnezu o podwyższonych właściwościach 

   Rapiejko, Cezary (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2018)
   W pracy przedstawiono wybrane aspekty technologii precyzyjnego odlewania stopów magnezu o podwyższonych właściwościach w formach ceramicznych. Przedstawione wyniki badań dotyczą możliwości otrzymywania odlewów ze stopów ...
  • Organizacja załadunku pociągu intermodalnego 

   Uciński, Jerzy; Halusiak, Sławomir (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   W pracy przedstawiono metodę optymalnego formowania składu pociągu intermodalnego w terminalu kontenerowym, przesyłanego do innych stacji pośrednich i odbiorców końcowych. Główne kryteria jakimi się kierowano to: realizacja ...
  • Organization of maintenance management directed on productivity improvement. 

   Bartochowska, Dorota (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   One of the essential factors deciding on enterprises competitiveness is an effective organization of maintenance management process. In contemporary literature on maintenance management you can more often meet the ...
  • Pęknięcia lamelarne : praca zbiorowa 

   Blum, Artur; Niezgodziński, Tadeusz; Wolny, Stanisław (Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji-BIP, 2007)
   W książce omówiono problematykę wtrąceń niemetalicznych i pęknięć lamelarnych w skrzynkowych dźwigarach suwnic pomostowych. Przeprowadzono analizę zarówno eksperymentalną, jak i numeryczną warunków powstawania i rozwijania ...
  • Pionoworurkowy fluidalny podgrzewacz powietrza 

   Kasieczka, Władysław (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008)
   Przedstawiono badania wymiany ciepła w pionoworurkowym, wysokotemperaturowym i wysokociśnieniowym wymienniku ciepła do ogrzewania powietrza (lub gazów) do temperatury rzędu l000 °C przy ciśnieniu 9-15 bar, zanurzonego w ...
  • Podstawy i technika obróbki ściernej 

   Gołąbczak, Andrzej; Kruszyński, Bogdan; Fiks, Włodzimierz; Gołąbczak, Andrzej; Koziarski, Andrzej; Kruszyński, Bogdan; Marciniak, Tadeusz; Przybył, Ryszard; Oryński, Franciszek; Urbaniak, Mirosław; Wójcik, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział MechanicznyLodz University of Technology Press. Faculty of Mechanical Engineering, 2010)
  • Podstawy mechaniki analitycznej. Materiały do wykładów i ćwiczeń. 

   Grabski, Juliusz; Strzałko, Jarosław; Mianowski, Bogumił (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
   (...) Celem założonym przy opracowywaniu tego skryptu było pokazanie możliwości wykorzystania metod mechaniki analitycznej do analizy równowagi i ruchu układów mechanicznych z użyciem komputera. Materiał zawarty w ...
  • Podstawy mechaniki technicznej : dla studentów wydziału elektrotechniki i elektroniki 

   Jaroniek, Mieczysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2004)
   Książka ma na celu ułatwienie opanowania podstaw mechaniki ogólnej oraz wytrzymałości materiałów. W innych podręcznikach, zwłaszcza przeznaczonych dla studentów wydziałów mechanicznych i budowlanych, (podanych w ...
  • Podstawy metrologii 

   Ciepłucha, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
  • Podstawy napędów : transmisja mocy : zbiór zadań z podstawami obliczeń 

   Tomczyk, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
   Opracowanie zawiera zbiór zadań poprzedzony podstawami teoretycznymi obliczeń związanych z transmisją mocy w układach napędowych maszyn i urządzeń. Zaproponowana metodyka obejmuje obliczenia sił, prędkości mocy i energii ...
  • Podstawy rysunku technicznego 

   Burcan, Jan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006)
   W książce przedstawiono zasady rysunku technicznego maszynowego dotyczące: • przedstawiania przedmiotów na rysunkach technicznych; • wymiarowania; • doboru właściwych dokładności wykonania wymiarów liniowych i kątowych ...
  • Podstawy wytrzymałości i stateczności płytowych konstrukcji kompozytowych 

   Kołakowski, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008)
   Prezentowany skrypt stanowi materiał uzupełniający do podstawowego kursu wytrzymałości materiałów dla inżynierów i studentów studiów magisterskich wydziałów technicznych. Zasadniczym celem jest omówienie głównych, wybranych ...
  • Polimery ksylilenowe - niezwykłe tworzywa wielkocząsteczkowe 

   Gazicki-Lipman, Maciej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
   Having been discovered in the forties and developed in the sixties of the twentieth century, poly(xylylenes) owe their current technological interest to the progress made in microtechnology. Mainly known under the trade ...
  • Pompy spełniające specjalne wymagania ruchowe 

   Błaszczyk, Andrzej (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2011)
   Problem dostosowania pomp do warunków eksploatacyjnych oraz problem ich sprawności ma szczególne znaczenie ze względu na szerokie i ró norodne zastosowanie tego typu maszyn, a w rezultacie du e zaanga owanie energii ...
  • Problemy rozwoju maszyn roboczych 

   Kosucki, Andrzej (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Obszary tematyczne Konferencji obejmują zagadnienia logistyki, modelowania, projektowania, badań, eksploatacji, automatyzacji, diagnostyki oraz mechatroniki.
  • Produkcja kryształów syntetycznych - jak powstają kryształy? 

   Mitura, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The development of the nineteenth and twentieth century civilization was directly connected with the invention of crystals synthetizing methods. Production of monocrystals as well as of polycrystalline materials, and ...
  • Professional competences of a future manager based on the example of professional and personality competences of internal auditor. 

   Frączkowska, Ewa (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   In the market economy, realization of business ventures is inherently associated with risk. Especially in times of economic crisis on the world scale, the level of business risk significantly increases. Due to the need ...
  • Różne aspekty ograniczenia wydajności pompy wyporowej o stałej objętości jednostkowej 

   Goszczak, Jarosław; Werner, Andrzej; Pawelski, Zbigniew (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   A solution of reduction of the oil flow rate of a positive displacement pump has been discussed. Theoretical basis, description and test results concerning each of variants are presented. Influence of some technical ...
  • Ruch wirowy płynów w przyrodzie oraz w maszynach i urządzeniach : zdjęcia satelitarne, eksperymenty i symulacje komputerowe 

   Kazimierski, Zbyszko (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Czytelnikom tej książki wyjaśniam, że ma ona w znacznej części charakter popularno-naukowy. Matematyka i mechanika płynów są w niej wykorzystane w najprostszej formie, która powinna być znana studentom politechnik, ale ...
  • Selected legal aspects of management contracts. 

   Domańska, Anna (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   Management contracts appeared as a form of an enterprise management when the era of market economy had dawned. The issues of management contracts are complex and multidimensional because they include economic, social, ...