Now showing items 1-20 of 26

  • Zintegrowany system energii odnawialnej dla potrzeb budownictwa ekologicznego 

   Heim, Dariusz (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ; Częstochowa, 2004)
   Omówiono zintegrowany system do produkcji energii elektrycznej z dwóch różnych źródeł odnawialnych: słońca i wiatru. Pozwala on w sposób zamienny wykorzystywać оbа rodzaje energii w zależności od chwilowego zapotrzebowania ...
  • Ochrona powietrza w teorii i praktyce 

   Konieczyński, Jan; Zarzycki, Roman; Konieczyński, Jan; Zarzycki, Roman; Mazur, Marian; Wilkosz, Irena (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu., 2004)
   [...] W niniejszej monografii PT Czytelnicy znajdą 43 artykuły licznych Autorów. Należą one do czterech wątków tematycznych. Są to: • Emisja zanieczyszczeń powietrza i techniczne metody ograniczania uciążliwości źródeł ...
  • Zastosowanie systemów sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu wybranych problemów ochrony atmosfery 

   Strumiłło, Paweł; Kamiński, Władysław; Tomczak, Elwira (Polska Akademia Nauk, 2005)
   [...] Głównym celem wydania tej monografii jest zainteresowanie czytelników technikami tak zwanej sztucznej inteligencji do obliczeń w rozwiązywaniu problemów ochrony atmosfery. Ze względu na zależność wielu zmiennych ...
  • Zastosowanie ozonu 

   Perkowski, Jan; Zarzycki, Roman; Schmidt-Szałowski, Krzysztof (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2005)
   Jest to kolejna książka poświęcona ozonowi jaka powstała w łódzkim środowisku naukowym. Przedstawiono w niej najrozmaitsze zastosowania trójatomowej odmiany tlenu - ozonu. Omówione zostały następujące zagadnienia: - ...
  • Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska 

   Zarzycki, Roman (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005)
   [...] W podręczniku przedstawiono podstawy teoretyczne zjawiska przenoszenia ciepła i masy. Podano mechanizmy procesów ruchu ciepła i masy, zależności kinetyczne opisujące szybkości obu procesów oraz metody bilansowania ...
  • Występowanie i właściwości ozonu 

   Zarzycki, Roman; Perkowski, Jan; Schmidt-Szałowski, Krzysztof (Polska Akademia Nauk, 2005)
   [...] Książka, którą oddajemy do rąk czytelników jest pierwszym polskojęzycznym opracowaniem poświęconym ozonowi, omawiającym jego występowanie i właściwości. Jej autorami jest wielu polskich i dwójka zagranicznych ...
  • Instrumenty polityki ekologicznej 

   Kozłowska, Barbara; Skrzypski, Jerzy (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2005)
   [...] W poszczególnych rozdziałach niniejszej monografii szczegółowo przedstawione zostały instrumenty określone w polityce ekologicznej państwa i ich wpływ na efektywność zarządzania ochroną środowiska, czyli sprawne, ...
  • Wpływ zmian prawa odpadowego na system gospodarki odpadami 

   Kozłowska, Barbara (Wydawnictwo "FUTURA" ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski ; Poznań, 2006)
  • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska : praca zbiorowa 

   Świątkowski, Witold; Tyczkowski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Poszczególne laboratoria chemii fizycznej rozmą się ukierunkowaniem kształcenia, posiadanymi zestawami ćwiczeniowymi, metodami organizacji procesu dydaktycznego itp. Jest więc pożądane, aby dla każdego laboratorium ...
  • Zmiany bioklimatu miast : (na przykładzie Łodzi) 

   Skrzypski, Jerzy; Papiernik, Żaneta (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2006)
   [...] Jeżeli przyczyny zmian klimatu nie są dostatecznie rozpoznane (a tak właśnie jest; teza o znaczącej roli impulsu antropogenicznego nie została wiarygodnie udowodniona) to w prognozowaniu warunków klimatu i bioklimatu ...
  • Zbiór zadań z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 

   Perkowski, Jan; Świątkowski, Witold; Tilk, Stefan (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
   Skrypt jest przeznaczony dla studentów chemii w uczelniach technicznych, a zwłaszcza dla studentów inżynierii chemicznej. Do napisania skryptu skłoniła nas konieczność doboru zadań zgodnych z profilem nauczania stosowanej ...
  • Layer of protection analysis for the process industries 

   Markowski, Adam S. (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2006)
   Zarządzanie ryzykiem poważnej awarii w procesach chemicznych, gdzie występują w dużych ilościach substancje niebezpieczne jest problemem o dużej randze społecznej, ekonomicznej i moralnej. Określenie i ocena ryzyka wymaga ...
  • Komputerowa analiza oświetlenia dziennego i ocena parametrów komfortu wizualnego w pomieszczeniach 

   Heim, Dariusz; Klemm, Piotr; Narewski, Piotr; Szczepańska, Eliza (Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych ; Politechnika Łódzka, 2007)
   Światło naturalne określa przestrzeń, kreuje atmosferę i wydobywa piękno architektury. Człowiek czuje się komfortowo jedynie w prawidłowo oświetlonych przestrzeniach. gdyż ponad 80% bodźców zewnętrznych odbiera właśnie ...
  • Inżynieria chemiczna i procesowa w Polsce 

   Strumiłło, Czesław (Polska Akademia Nauk, 2007)
   [...] Wynikiem dwuletniej pracy jest tekst składający się z 17 rozdziałów. Powstały zróżnicowane relacje z działalności poszczególnych ośrodków dyscypliny, opisy różnych karier naukowych autorów czy też atmosfery ...
  • Trzy oblicza parku ekoprzemysłowego w Hartbergu 

   Siwarska-Bizukojć, Ewa; Bizukojć, Marcin (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; ŁódźLodz University of Technology. Press ; Lodz, 2009)
   An eco-industrial park, shortly an eco-park, is the special and organised form of the industrial ecosystem. Business activities of its members are directed towards more efficient utilisation of raw materials and energy ...
  • Zastosowanie programu RECON do tworzenia powiązań symbiotycznych w parku przemysłowym 

   Marcinkowski, Andrzej; Owczarek, Maciej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; ŁódźLodz University of Technology. Press ; Lodz, 2009)
   A proper balance of all materiał and energetic streams, which could be exchanged is a very important issue in the stage of designing of symbiotic connections between enterprises situated in an industrial park. In case ...
  • Praktyka funkcjonowania parków przemysłowych w Polsce 

   Owczarek, Maciej; Reichel, Janusz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; ŁódźLodz University of Technology. Press ; Lodz, 2009)
   To begin with, the aims, rules and legal issues of creating industrial parks were explained. Then thirty six (state for November 2008) operating Polish eco-industrial parks were characterised. Briefly, the following basie ...
  • Stechiometria i kinetyka bioprocesów 

   Krzystek, Liliana (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   (...) Omawiane zagadnienia podzieliłam na dwie główne części: stechiometrię i kinetykę bioprocesów. Pierwszy rozdział dotyczy zagadnień ogólnych, związanych ze strategią modelowania bioprocesów oraz przedstawieniem roli ...
  • Biomechaniczna przyczyna miażdżycy 

   Kiljański, Tomasz; Wasilewski, Jarosław; Skoczyńska, Anna; Tal-Figiel, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Jest to bardzo dobre, mądre i potrzebne opracowanie, rzucające nowe światło na patogenezę miażdżycy. Problemem współczesnych lekarzy w rozumieniu szeregu zjawisk fizjologicznych i patologicznych jest wiedza ograniczona ...