Now showing items 1-20 of 145

  • Promieniowanie skamieniałości 

   Długosz-Lisiecka, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Interdyscyplinarny zespół naukowców kierowany przez dr hab. Magdalenę Długosz-Lisiecką, prof. PŁ, specjalistkę chemii radiacyjnej i fizyczkę jądrową, odkrył nowe właściwości skamieniałości. W badaniach nad pionierskim ...
  • Chemicy dla diagnostyki medycznej 

   Kolesińska, Beata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej otrzymał ponad 3,9 miliona złotych na projekt „Centrum badań nowych związków aktywnych biologicznie potencjalnie użytecznych w diagnostyce medycznej”.
  • Konkurs Chemiczny PŁ 

   Witońska, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   VII edycja Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej zakończyła się. Nagrody trafiły do laureatów i finalistów z różnych miast Polski!
  • Nanożele jako transportery radioizotopów w onkologii 

   Rurarz, Beata; Ulański, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Ostatnie dekady przyniosły rozwój wiedzy i technologii w dziedzinie systemów celowanego i kontrolowanego dostarczania do organizmu człowieka leków i innych substancji biologicznie czynnych. Wśród takich systemów na szczególną ...
  • Nagrody w ekologicznym konkursie 

   Żarczyński, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Znaczącym sukcesem absolwentów Politechniki Łódzkiej zakończyła się siódma edycja konkursu Ekologiczny magister i doktor. Trzy z sześciu nagrodzonych prac magisterskich powstały na wydziałach naszej uczelni.
  • Application of LCA to Determine Environmental Impact of Concentrated Photovoltaic Solar Panels—State-of-the-Art 

   Ziemińska-Stolarska, Aleksandra; Pietrzak, Monika; Zbiciński, Ireneusz (2021-05-27)
   Photovoltaic systems represent a leading part of the market in the renewable energies sector. Contemporary technology offers possibilities to improve systems converting sun energy, especially for the efficiency of modules. ...
  • Profesor Andrzej Zwierzak - wspomnienia 

   Gajda, Tadeusz (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2019)
  • Studenckie Koło Naukowe „Trotyl” 

   Piotrowicz, Paulina (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2019)
  • Próba oszacowania biogazowego potencjału energetycznego gminy Błaszki. Cz. 1. Inwentaryzacja biomasy 

   Kowalska, Agnieszka; Żarczyński, Andrzej (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2019)
   W Polsce istnieją znaczne zasoby odłogowanej ziemi rolnej, miejscami zanieczyszczonej, które z powodzeniem można wykorzystać pod uprawy roślin energetycznych z przeznaczeniem ich na produkcję biogazu [1-12]. Wykorzystanie tego ...
  • Profesor Tadeusz Paryjczak - wspomnienia 

   Rynkowski, Jacek (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2019)
  • Międzynarodowa chemia 

   Mortka, Ewa; Tutek, Karol (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2019)
  • Medale dla wynalazków z Wydziału Chemicznego na wystawach w Cluj-Napoca, Warszawie i w Seulu 

   Żarczyński, Andrzej (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2019)
   W 2019 r. wynalazki i innowacyjne rozwiązania pracowników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej były prezentowane i nagradzane medalami, m.in. na międzynarodowych wystawach wynalazków w Cluj-Napoca, Warszawie oraz ...
  • Bycza czerwień, baranie jelita i pruski dryl, czyli rzecz o cyjanotypii 

   Matuszek, Krzysztof (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2019)
  • Budujemy „Alchemium – magię chemii jutra”! 

   Witońska, Izabela (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2019)
  • Profesor Ryszard Bodalski – wspomnienia 

   Janecki, Tomasz; Albrecht, Łukasz (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2019)
  • Nagrodzone dyplomy z chemii 

   Jędrych, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Kapituła Nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza pod przewodnictwem prof. Osmana Achmatowicza jr. wyłoniła najlepsze prace dyplomowe wykonane na Wydziale Chemicznym PŁ w roku akademickim 2018/2019.
  • Nowy krok w elektronice organicznej 

   Marszałek, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Elektronika organiczna jest jedną z dziedzin nauki o materiałach, która wciąż prezentuje szerokie możliwości aplikacyjne. Prace eksperymentalne w tym obszarze prowadzi od kilkudziesięciu lat grupa badawcza z Politechniki ...
  • Udział Politechniki Łódzkiej w programie IAEA 

   Krucińska, Izabella; Ulański, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Po wybuchu pandemii COVID-19 problemem w skali międzynarodowej stały się braki w zaopatrzeniu personelu medycznego, a także ogółu społeczeństwa, w sprzęt ochronny, między innymi maski ochronne. Powstało pytanie, czy ...
  • Profesor Tadeusz Paryjczak (1932 –2019) 

   Witońska, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   30 października 2019 roku Senat Politechniki Łódzkiej podjął Uchwałę o nadaniu auli mieszczącej się w gmachu konferencyjno-dydaktycznym Alchemium Wydziału Chemicznego imienia prof. Tadeusza Paryjczaka. Jest to wyraz ...
  • Nagroda w ekologicznym konkursie 

   Żarczyński, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Znaczącym sukcesem absolwentów studiów drugiego stopnia oraz młodych doktorów z Politechniki Łódzkiej zakończyła się szósta edycja konkursu Ekologiczny magister i doktor. Cztery z ośmiu nagrodzonych prac powstały na ...