Now showing items 1-1 of 1

    • Chemicy dla diagnostyki medycznej 

      Kolesińska, Beata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
      Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej otrzymał ponad 3,9 miliona złotych na projekt „Centrum badań nowych związków aktywnych biologicznie potencjalnie użytecznych w diagnostyce medycznej”.