Now showing items 1-9 of 9

  • Fale sprężyste w gumopodobnych kompozytach warstwowych 

   Kosiński, Sławomir (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Hydraulika z elementami hydrologii : (dla studentów inżynierii środowiska i budownictwa) 

   Kędracki, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2008)
   Skrypt w zamyśle autora skierowany jest przede wszystkim do studentów studiów technicznych kierunków budownictwa lądowego i inżynierii środowiska. Zawarty w nim materiał teoretyczny i przykłady obliczeniowe z hydrauliki ...
  • Inclusion problems for elastic anisotropic media 

   Rogowski, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   lnclusion mechanics appeared later then contact mechanics. The main reason for creating that branch of mechanics was the appearance and development of the new materials called composites. But not only. In real materials ...
  • Kształtowniki gięte w obudowie hal 

   Goczek, Jerzy; Supeł, Łukasz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Metody modelowania i obliczania rozkładu obciążenia w zazębieniach ślimakowych 

   Sabiniak, Henryk Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Compactness, silent running and possibility of achieving large transmission ratio at one degree make worm gears one of the most popular reducer types. There exist actually two problems to be solved during designing ...
  • Obciążalność i trwałość przekładni ślimakowych 

   Sabiniak, Henryk Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
   Verification calculations are indispensable in the design process of any type of structure. Their aim is predominantly to determine whether the exploitation and load capacity limits have not been crossed in the designed ...
  • Teoria i praktyka eksploatacji przekładni ślimakowych 

   Sabiniak, Henryk Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Worm gears are used for drive transrnission as reducers. They are practically not applicable as intensifiers. Worm gears are characterised by great compactness of structure, which is a consequence of the capability of ...
  • Termomechanika laminatów, płyt i powłok o funkcyjnej gradacji własności 

   Jędrysiak, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Publikacja stanowi podsumowanie wyników uzyskanych jako rezultat modelowania matematycznego różnych zagadnień termomechanicznych dla wybranych kompozytów i struktur o funkcyjnej gradacji własności. Część wyników otrzymano w ...
  • Zarys dziejów geodezji w Łodzi 

   Czochański, Marian; Kośka, Tadeusz; Kowalski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Praca zawiera szczegółowy przegląd i analizę dokonań geodezyjnokartograficznych na obszarze Łodzi w wyróżnionych czterech okresach: • do roku 1918, okres od małego miasteczka rolniczego stanowiącego punkt na drobnoskalowej ...