Now showing items 1-1 of 1

    • Kształcenie architekturą - świadomość przestrzenna od przedszkola 

      Bernatek, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
      Wszyscy chcielibyśmy żyć w kraju, z którego nie chce się wyjeżdżać. W środowisku sprzyjającym i zachęcającym do wykonywania codziennych obowiązków, ale i do działań ponad minimum. Aby kiedyś osiągnąć taki stan rzeczy, warto ...