Now showing items 1-1 of 1

    • Zanieczyszczenie ścieków opadowych jako podstawa wyboru sposobu ich zagospodarowania 

      Sakson, Grażyna; Zawilski, Marek; Badowska, Ewa; Brzezińska, Agnieszka (Publishing House of Rzeszow University of TechnologyOficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014)
      W artykule została omówiona charakterystyka jakościowa spływów opadowych według danych krajowych i zagranicznych oraz efektywność urządzeń stosowanych do ich podczyszczania. Zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych w ...