Now showing items 1-1 of 1

    • Pomiary geodezyjne na potrzeby budownictwa w ujęciu standardów ISO 

      Pawłowski, Wiesław; Abbas, Safa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
      Pomiary geodezyjne spełniają bardzo istotną rolę we współczesnym budownictwie. Ich metodyka, obejmująca m.in. metody i instrumenty pomiarowe w kontekście spełnienia określonych wymagań zarówno co do zakresu, jak i dokładności ...