Now showing items 1-7 of 7

  • Chemoenzymatyczna synteza i analiza właściwości zapachowych eterów oksymów o szkielecie terpenowym 

   Strub, Daniel; Kula, Józef; Sikora, Magdalena; Gibka, Julia; Lochyński, Stanisław (Institute of General Food Chemistry. Faculty of Biotechnology and Food Sciences.Lodz University of TechnologyInstytut Podstaw Chemii Żywności. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej., 2015)
  • Ekstrakty szałwii lekarskiej – bogate źródło witaminy E 

   Bonikowski, Radosław; Wajs-Bonikowska, Anna; Maciąg, Agnieszka; Sikora, Magdalena; Stobiecka, Agnieszka; Dobrzyńska-Inger, Agnieszka; Kostrzewa, Dorota; Rój, Edward; Kula, Józef (Institute of General Food Chemistry. Faculty of Biotechnology and Food Sciences.Lodz University of TechnologyInstytut Podstaw Chemii Żywności. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej., 2015)
  • Lotne pochodne furanu 

   Balawejder, Maciej; Kula, Józef (Institute of General Food Chemistry. Faculty of Biotechnology and Food Sciences.Lodz University of TechnologyInstytut Podstaw Chemii Żywności. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej., 2007)
  • Otrzymywanie furanylo- i piranylopochodnych terpenowych 

   Wojciechowska, Aleksandra; Kula, Józef (Institute of General Food Chemistry. Faculty of Biotechnology and Food Sciences.Lodz University of TechnologyInstytut Podstaw Chemii Żywności. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej., 2015)
  • Substancje zapachowe i kosmetyczne biogenerowane w skali przemysłowej 

   Kula, Józef; Sikora, Magdalena (Institute of General Food Chemistry. Faculty of Biotechnology and Food Sciences.Lodz University of TechnologyInstytut Podstaw Chemii Żywności. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej., 2007)
  • Synteza i właściwości zapachowe tlenowych pochodnych1,5,5-trimetylocykloheksenu 

   Wińska, Katarzyna; Gibka, Julia; Sikora, Małgorzata; Kula, Józef; Wawrzeńczyk, Czesław (Institute of General Food Chemistry. Faculty of Biotechnology and Food Sciences.Lodz University of TechnologyInstytut Podstaw Chemii Żywności. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej., 2007)
  • Transformacje wybranych izolatów roślinnych w związki aktywne biologicznie 

   Kula, Józef; Bonikowski, Radosław; Quang, Thuat Bui; Sikora, Magdalena; Staniszewska, Marta; Śmigielski, Krzysztof; Ciołak, Kornelia; Jabłońska, Aneta; Krakowiak, Arkadiusz (Institute of General Food Chemistry. Faculty of Biotechnology and Food Sciences.Lodz University of TechnologyInstytut Podstaw Chemii Żywności. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej., 2012)