Now showing items 1-1 of 1

    • Sposoby wiązania cząsteczek ligandów z DNA 

      Duński, Henryk; Leszczyński, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
      W pracy omówiono różne grupy ligandów o zróżnicowanych sposobach wiązania z DNA. Scharakteryzowano sposoby wiązania ligandów z DNA oraz omówiono cechy charakterystyczne w ich strukturze determinujące sposób, w jaki oddziałują ...