Now showing items 1-20 of 169

  • Polimorfizm - jego wpływ na substancje farmaceutyczne 

   Sykuła, Anna; Łodyga-Chruścińska, Elżbieta; Zakrzewski, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Polimorfizm jest obecnie ważnym zjawiskiem w dziedzinie farmacji. Istnieje wiele substancji farmaceutycznych wykazujących zjawisko polimorfizmu bądź pseudopolimorfizmu. Wiele farmaceutyków może posiadać różne struktury ...
  • Sposoby wiązania cząsteczek ligandów z DNA 

   Duński, Henryk; Leszczyński, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   W pracy omówiono różne grupy ligandów o zróżnicowanych sposobach wiązania z DNA. Scharakteryzowano sposoby wiązania ligandów z DNA oraz omówiono cechy charakterystyczne w ich strukturze determinujące sposób, w jaki oddziałują ...
  • Wpływ procesu technologicznego na stężenia związków mineralnych w soku i koncentracie jabłkowym 

   Lubecka, Izabela; Pogorzelski, Eugeniusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Przedmiotem analiz były próby soku jabłkowego: bezpośrednio po tłoczeniu, po procesie depektynizacji, po klarowaniu, ultrafiltracji i zagęszczaniu. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz oceny wyników można stwierdzić, ...
  • Studies of interaction between (m-AMSA) and DNA by viscometric and melting profiles methods 

   Leszczyński, Tomasz; Duński, Henryk (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   We have examined the interactions between m-AMSA and CT-DNA, using melting profiles and viscometric techniques methods. We observed the increase of thermal stability of DNA after binding m-AMSA, depending on the concentration ...
  • Derivatives of undecan-x-ones (x 2-6) synthesis and spectral data 

   Gibka, Julia; Gliński, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Undecan-x-ones (x = 2-6) have been used as starting materials in the synthesis of ethylene and propylene acetals, undecan-x-ols and their acetates. Acetals were prepared in the reaction between ketones and ethane-1,2-diol ...
  • Zastosowanie tac z kratownicą w procesie liofilizacji biopreparatu zawierającego bakterie Lactobacillus plantarum 

   Dziugan, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Analizowano możliwość intensyfikacji procesu liofilizacji biopreparatu zawierającego bakterie Lactobacillus plantarum przez zastosowanie tac z kratownicą. Wykonano badania porównawcze kinetyki procesu liofilizacji biopreparatu ...
  • Probiotyki jako alternatywa dla antybiotyków 

   Śliżewska, Katarzyna; Biernasiak, Joanna; Libudzisz, Zdzisława (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   W pracy przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu zwierząt. Omówiono również celowość zastosowania probiotyków jako rozwiązania alternatywnego w ...
  • Analiza wybranych składników odżywczych w żeńszeniu amerykańskim (Panax quinquefolium L.) uprawianym w Polsce 

   Dolot, Magdalena; Śmigielski, Krzysztof; Wesołowska, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   W pracy przedstawiono przeprowadzone badania z zakresu analizy wybranych składników odżywczych polskiej uprawy żeńszenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.). Szczególną uwagę zwrócono na analizę zawartości tłuszczu ...
  • The study of the interactions between naproxen and N-acetyl-L-tyrosine ethyl ester 

   Sobczuk, Dorota; Craig, Rebecca; Nogueroles, Marta; Radisic, Slavica; Shen, Boheng; Simon, Susanne (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   The interaction between naproxen and N-acetyl-L-tyrosine ethyl ester was investigated using UV-Vis absorption and fluorescence methods and the results indicate that an interaction is present in the ground state. Hydrogen ...
  • The theoretical study on the molecular structure and electronic properties of harmane 

   Kowalska, Agnieszka; Stobiecka, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   In this study the geometry optimization of harmane using the semi-empirical (AM1, PM3, MNDO,) ab initio HF as well as the B3LYP method was performed. The calculated geometrical parameters of harmane were compared with the ...
  • Zastosowanie przybliżenia hybrydowego B3LYP w badaniu oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy harmanem a akryloamidem 

   Kowalska, Agnieszka; Stobiecka, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   W niniejszej pracy zastosowano przybliżenie hybrydowe B3LYP w badaniu oddziaływań międzymolekularnych, których wynikiem jest powstanie wiązania wodorowego w układzie 1:1 harman/akryloamid. Obliczono optymalizację geometrii ...
  • Essential oil composition and plant-insect relations in scots pine (Pinus sylvestris L.) 

   Maciąg, Agnieszka; Milaković, Dragana; Christensen, Henriette H.; Antolović, Vlatka; Kalemba, Danuta (Lodz University of Technology. PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007)
   A review of methods of isolation, chemical composition and biological activity of essential oil of different organs of Scots pine (Pinus sylvestris) was presented. The data on relation between herbivorous insects and plant ...
  • 4-furanyl and 4-thiophenylbutan-2-one oximes 

   Bonikowski, Radosław; Balawejder, Maciej; Sikora, Magdalena; Kula, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Oximes of 4-(furan-2-yl)butan-2-one, 4-(furan-3-yl)butan-2-one, 4-(5-methylfuran-2-yl)butan-2-one, 4-(thiophen-2-yl)butan-2-one, 4-(5-methylthiophen-2-yl)butan-2-one and 4-(3-methyl-thiophen-2-yl)butan-2-one have been ...
  • The thermal scanning fluorescence study on the conformational stability of glucose oxidase (GOD) 

   Kowalska, Agnieszka; Gyugos, Monika; Szego, Dora; Pineda, Adrianna Lopez; Ayala, Diana; Xu, Yuan; Hughes, Nichola; Tito, Antonio; Jabłońska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   In this study, the temperature-induced unfolding process of glucose oxidase (GOD) from Aspergillus niger has been investigated by monitoring fluorescence intensity of FAD, which dissociates from the enzyme during denaturation. ...
  • The study of interactions between Diclofenac and Bovine Serum Albumin (BSA) 

   Jabłońska, Joanna; Casares, Daniela; Funfer, Johanna; Habenschuss, Thomas; Jimenez, Gabriela; Klemm, Anna Lena; Machado, Antonio Magela Junior; Miloshevska, Sandra; Papista, Ivana; Urlich-Lynge, Sofie Louise (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Investigation of the interactions between diclofenac and BSA was performed using UV-Vis absorption and fluorescence methods. There was a quenching effect found between these two molecules in the fluorescence measurement ...
  • Remediacja gleby zanieczyszczonej węglowodorami naftowymi 

   Krosowiak, Krzysztof; Śmigielski, Krzysztof; Kwapisz, Ewa; Marchut, Olga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Omówiono sposoby remediacji gleby zanieczyszczonej węglowodorami naftowymi oraz czynniki mające wpływ na efektywność procesów. Przedstawiono stosowane technologie bioremediacji i możliwość ich modyfikacji poprzez włączenie ...
  • Solid phase extraction in food analysis 

   Majewska, Małgorzata; Krosowiak, Krzysztof; Raj, Anna; Śmigielski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   In this study, a Solid Phase Extraction (SPE) as a method of sample preparation has been described. A typical procedure, the mechanisms involved in SPE and factors which affect effectivity have also been discussed. Possible ...
  • Physiology and metabolism of Crabtree-negative yeast Debaryomyces occidentalis 

   Kręgiel, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   This paper is focused on the physiology and metabolism of non-conventional yeasts, especially these belonging to Debaryomyces (syn. Schwanniomyces) occidentialis. In these Crabtree-negative yeast strains, oxygen limitation ...
  • Otrzymywanie chlorowodorku D-glukozaminy i D-glukozaminy z chitozanu 

   Jędrzejczyk, Tomasz; Nowicki, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Tradycyjna metoda otrzymywania chlorowodorku D-glukozaminy i wolnej D-glukozaminy z chityny jest uciążliwa, długotrwała i powoduje powstawanie trudnych do usunięcia produktów ubocznych. W tej metodzie opracowano nowy sposób ...
  • Kwas muraminowy znany i nieznany 

   Jędrzejczyk, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   W pracy opisano stan wiedzy na temat specyficznej cząsteczki zwanej kwasem muraminowym, która występuje w polisacharydach ścian komórkowych bakterii i zarodników. W pracy omówiono jego strukturę, występowanie, właściwości ...