Now showing items 1-1 of 1

    • Probiotyki jako alternatywa dla antybiotyków 

      Śliżewska, Katarzyna; Biernasiak, Joanna; Libudzisz, Zdzisława (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
      W pracy przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu zwierząt. Omówiono również celowość zastosowania probiotyków jako rozwiązania alternatywnego w ...