Now showing items 1-1 of 1

    • Ewaluacja nauki w bibliometrii. 

      Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2015)
      Analizy bibliometryczne są niezwykle ważnym elementem budowania strategii każdego podmiotu nauki. Są jednym z głównych kryteriów podczas ubiegania się jednostek uczelni o kategorię naukową i wielkość dotacji, dla naukowców ...