Now showing items 51-70 of 153

  • Jak daleko stąd do nowoczesności - w stronę biblioteki drugiej generacji 

   Filipczak, Małgorzata E. (Stowarzyszenie EBIB, 2008)
   Próbując wyjaśnić, czym jest nowoczesność w odniesieniu do bibliotek, spotykamy nazwę Library 2.0 – biblioteka drugiej generacji[1][2]. Jest to model biblioteki, który coraz śmielej wkracza do rzeczywistości. W środowiskach ...
  • Jak opanować różne style cytowań i bibliografii w tekstach naukowych? 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2013)
   Nie ma pracy naukowej, w której autor lub autorzy nie odwoływaliby się do wcześniej powstałych różnorodnych źródeł informacji. Odwołanie to może przyjąć formę bezpośredniego cytowania, zapożyczenia materiału z przedstawieniem ...
  • Jak przygotować dane badawcze do publikacji 

   Wróblewska, Małgorzata; Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W ostatnich czasach koniecznością staje się upowszechnianie danych badawczych, przynajmniej w zakresie niezbędnym do weryfikacji twierdzeń zawartych w publikacji naukowej. Dzieje się tak między innymi ze względu na wymogi ...
  • Jak znaleźć patent? 

   Olejnik, Izabela (Politechnika Łódzka, 2017)
   Patentowe bazy danych należą do najbardziej wyspecjalizowanych źródeł biznesowych. Aż 80 proc. informacji zawartych w dokumentach patentowych nie jest publikowana w literaturze naukowo-technicznej. W samej tylko ...
  • Jubileusz Biblioteki Budownictwa i Architektury 

   Kamińska, Dobrosława; Olszewski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   W bieżącym roku obchodzimy jubileusz 50-lecia funkcjonowania biblioteki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Mimo licznych zmian ustrojowych i środowiskowych biblioteka przetrwała do obecnych czasów, ...
  • Koalicja Otwartej Edukacji 

   Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  • Kody QR i rzeczywistość rozszerzona (AR) - przykłady nowych rozwiązań technologicznych w bibliotekach szkół wyższych 

   Kołodziejczyk, Edyta (Stowarzyszenie EBIB, 2013)
   Dynamiczny rozwój technologii mobilnych oraz nadmiar informacji powodują trudności z przyciągnięciem uwagi użytkowników bibliotek. Dlatego potrzebne są narzędzia, które pomogą czytelnika zainteresować, zaintrygować i ...
  • Kompleksowa platforma wyszukiwawcza. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2015)
   Jeden serwis, jeden interfejs, jedno zapytanie, jedno wyszukiwanie, jedna lista wyników - to podstawowe cechy narzędzia bibliotecznego do kompleksowego przeszukiwania elektronicznych i tradycyjnych zbiorów Biblioteki ...
  • Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece PŁ. 

   Masikowska, Krystyna (Politechnika Łódzka, 2011)
   Nie wszyscy wiedzą, że w Bibliotece PŁ od wielu lat działa Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W grudniu 2011 roku mija 31. rocznica jego działalności.
  • Kronika IV kwartału 1958 roku. 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2011)
   Kronika wydarzeń z 1958 roku przygotowana z informacji zamieszczonych w "Dzienniku Łódzkim" oraz dodatku do DŁ "Życie Akademickie"
  • Kronikarska historia Poliechniki Łódzkiej 

   Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   Badanie historii sprzed kilkudziesięciu lat to praca wymagająca czasu, skrupulatności kronikarza oraz zacięcia dokumentalisty. Tym bardziej doceniamy pracę, jaką pan Czesław Żyliński włożył w stworzenie jedynego w swoim ...
  • Krótkofalarskie wywołanie Politechniki CQ de SP7TUL! 

   Smużny, Karol (Politechnika Łódzka, 2015)
   Wraz z początkiem października rozpoczął działanie Klub Krótkofalowców pracujący pod znakiem SP7TUL i mający swoje miejsce w Bibliotece PŁ.
  • Książka o Profesorze Michale Jabłońskim. 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2010)
   Przybliżenie sylwetki profesora Michała Jabłońskiego a także książki "Miałem ciekawe życie... Opowieść o profesorze Michale Jabłońskim" pod redakcją Małgorzaty Golickiej-Jabłońskiej.
  • Księgozbiór dydaktyczny w wolnym dostępie - potrzeba czy problem? 

   Sabela, Agnieszka; Feret, Błażej (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2008)
   Od 4 lat w Bibliotece Politechniki Łódzkiej funkcjonuje magazyn otwarty księgozbioru naukowego. Jednak zasadnicza część księgozbioru studenckiego, służącego potrzebom dydaktyki udostępniana jest za pośrednictwem tradycyjnej ...
  • Kurs "Prawo autorskie dla studentów" 

   Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Politechnika Łódzka, 2013)
   Kurs „Prawo autorskie dla studentów” jest kolejnym szkoleniem online przygotowanym i oferowanym przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej na platformie WIKAMP.
  • Lawrence Lessig - "Wolna kultura" 

   Feret, Błażej (Stowarzyszenie EBIB, 2006)
   Artykuł jest recenzją książki autorstwa Lawrence Lessiga pt. "Wolna Kultura".
  • Najstarsi profesorowie Politechniki Łódzkiej. 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2011)
   Pan Czesław Żyliński, kronikarz Politechniki Łódzkiej, który z niezwykłą pasją badacza historii opisuje dzieje naszej uczelni, tym razem postanowił przybliżyć czytelnikom ŻU sylwetki pięciu profesorów urodzonych jeszcze ...
  • Nasze 70. urodziny. 

   Fabian, Katarzyna (Politechnika Łódzka, 2015)
   W 1945 roku, 22 października powołano Komisję Biblioteczną, której celem było zorganizowanie biblioteki Politechniki Łódzkiej. Od tego dnia minęło już 70 lat.
  • Nie samą nauką Politechnika żyje... 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2014)
   Biblioteka Beletrystyczna ma długą historię. Została zorganizowana już w 1952 roku przy związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej. W 1975 roku włączono ją do struktury Biblioteki Głównej jako specyficzną ...
  • Nie taki monit straszny. 

   Ratajczak, Wiesława; Chrostowska, Agnieszka (Politechnika Łódzka, 2015)
   Biblioteka Politechniki Łódzkiej wypożycza zbiory drukowane na ściśle określony czas. Czytelnicy natomiast nie zawsze pamiętają o terminowym zwrocie książek, stąd też otrzymują tzw. monity. Monit w słowniku języka polskiego ...