Show simple item record

dc.contributor.authorGreta, Marianna
dc.date.accessioned2015-12-14T12:35:06Z
dc.date.available2015-12-14T12:35:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2015 z. 59 s. 37-50, sum.pl_PL
dc.identifier.issn0137-2599
dc.identifier.otherW serii gł. nr. 1196
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/994
dc.description.abstractThe study includes three parts, i.e. one generał and two detailed. In the generał part a tourism was described as the branch of economy, kinds and functions of the tourism according to the euroregional aspect. The detailed part is regarding to the Beskidy Euroregion and its' developmental specificity and activities of the EU structural assistance in the form of selected proj ects of the touristic relevancy and character. Creating at the joint border of three countries (Poland - the Czech Republic - Slovakia) structure of the peripheral area euroregion which has chances to include, through the tourism, into the realization challenges of smart specialisation.pl_PL
dc.description.abstractOpracowanie obejmuje trzy części, tj. ogólną i dwie szczegółowe. W części ogólnej przedstawiono turystykę jako gałąź gospodarki, jej rodzaje i funkcje, odnosząc je jednocześnie do aspektu euroregionalnego. Część szczegółowa dotyczy Euroregionu Beskidy i jego specyfiki rozwojowej oraz aktywności unijnej pomocy strukturalnej w formie wybranych projektów o znaczeniu i charakterze turystycznym Powołanie u styku granic trzech krajów (Polska - Czechy - Słowacja) struktury euroregionu zaaktywizowało potencjał endogeniczny tego peryferyjnego obszaru, który ma szanse poprzez turystykę włączyć się w realizację wyzwań smart specialisationpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.titleEuroregion Beskidy jako stymulator rozwoju - analiza na przykładzie turystykipl_PL
dc.title.alternativeThe Beskidy euroregion as the stimulus of the development - analysis on the example of the tourismen_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record