Recent Submissions

 • Wpływ zmian prawa odpadowego na system gospodarki odpadami 

  Kozłowska, Barbara (Wydawnictwo "FUTURA" ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, 2006)
 • Zintegrowany system energii odnawialnej dla potrzeb budownictwa ekologicznego 

  Heim, Dariusz (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004)
  Omówiono zintegrowany system do produkcji energii elektrycznej z dwóch różnych źródeł odnawialnych: słońca i wiatru. Pozwala on w sposób zamienny wykorzystywać оbа rodzaje energii w zależności od chwilowego zapotrzebowania ...
 • Trzy oblicza parku ekoprzemysłowego w Hartbergu 

  Siwarska-Bizukojć, Ewa; Bizukojć, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  An eco-industrial park, shortly an eco-park, is the special and organised form of the industrial ecosystem. Business activities of its members are directed towards more efficient utilisation of raw materials and energy ...
 • Zastosowanie programu RECON do tworzenia powiązań symbiotycznych w parku przemysłowym 

  Marcinkowski, Andrzej; Owczarek, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  A proper balance of all materiał and energetic streams, which could be exchanged is a very important issue in the stage of designing of symbiotic connections between enterprises situated in an industrial park. In case ...
 • Praktywa funkcjonowania parków przemysłowych w Polsce 

  Owczarek, Maciej; Reichel, Janusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  To begin with, the aims, rules and legal issues of creating industrial parks were explained. Then thirty six (state for November 2008) operating Polish eco-industrial parks were characterised. Briefly, the following basie ...
 • Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska 

  Zarzycki, Roman (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005)
  [...] W podręczniku przedstawiono podstawy teoretyczne zjawiska przenoszenia ciepła i masy. Podano mechanizmy procesów ruchu ciepła i masy, zależności kinetyczne opisujące szybkości obu procesów oraz metody bilansowania ...
 • Komputerowa analiza oświetlenia dziennego i ocena parametrów komfortu wizualnego w pomieszczeniach 

  Heim, Dariusz; Klemm, Piotr; Narewski, Piotr; Szczepańska, Eliza (2007)
  Światło naturalne określa przestrzeń, kreuje atmosferę i wydobywa piękno architektury. Człowiek czuje się komfortowo jedynie w prawidłowo oświetlonych przestrzeniach. gdyż ponad 80% bodźców zewnętrznych odbiera właśnie ...
 • Zmiany bioklimatu miast : (na przykładzie Łodzi) 

  Skrzypski, Jerzy; Papiernik, Żaneta (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2006)
  [...] Jeżeli przyczyny zmian klimatu nie są dostatecznie rozpoznane (a tak właśnie jest; teza o znaczącej roli impulsu antropogenicznego nie została wiarygodnie udowodniona) to w prognozowaniu warunków klimatu i bioklimatu ...
 • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska : praca zbiorowa 

  Świątkowski, Witold; Tyczkowski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  Poszczególne laboratoria chemii fizycznej rozmą się ukierunkowaniem kształcenia, posiadanymi zestawami ćwiczeniowymi, metodami organizacji procesu dydaktycznego itp. Jest więc pożądane, aby dla każdego laboratorium ...
 • Zastosowanie ozonu 

  Perkowski, Jan; Zarzycki, Roman; Schmidt-Szałowski, Krzysztof (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2005)
  Jest to kolejna książka poświęcona ozonowi jaka powstała w łódzkim środowisku naukowym. Przedstawiono w niej najrozmaitsze zastosowania trójatomowej odmiany tlenu - ozonu. Omówione zostały następujące zagadnienia: - ...
 • Inżynieria chemiczna i procesowa w Polsce 

  Strumiłło, Czesław (Polska Akademia Nauk, 2007)
  [...] Wynikiem dwuletniej pracy jest tekst składający się z 17 rozdziałów. Powstały zróżnicowane relacje z działalności poszczególnych ośrodków dyscypliny, opisy różnych karier naukowych autorów czy też atmosfery ...
 • Instrumenty polityki ekologicznej 

  Kozłowska, Barbara; Skrzypski, Jerzy (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2005)
  [...] W poszczególnych rozdziałach niniejszej monografii szczegółowo przedstawione zostały instrumenty określone w polityce ekologicznej państwa i ich wpływ na efektywność zarządzania ochroną środowiska, czyli sprawne, ...
 • Ochrona powietrza w teorii i praktyce 

  Konieczyński, Jan; Zarzycki, Roman; Konieczyński, Jan; Zarzycki, Roman; Mazur, Marian; Wilkosz, Irena (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu., 2004)
  [...] W niniejszej monografii PT Czytelnicy znajdą 43 artykuły licznych Autorów. Należą one do czterech wątków tematycznych. Są to: • Emisja zanieczyszczeń powietrza i techniczne metody ograniczania uciążliwości źródeł ...
 • Zbiór zadań z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 

  Perkowski, Jan; Świątkowski, Witold; Tilk, Stefan (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
  Skrypt jest przeznaczony dla studentów chemii w uczelniach technicznych, a zwłaszcza dla studentów inżynierii chemicznej. Do napisania skryptu skłoniła nas konieczność doboru zadań zgodnych z profilem nauczania stosowanej ...
 • Layer of protection analysis for the process industries 

  Markowski, Adam S. (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2006)
  Zarządzanie ryzykiem poważnej awarii w procesach chemicznych, gdzie występują w dużych ilościach substancje niebezpieczne jest problemem o dużej randze społecznej, ekonomicznej i moralnej. Określenie i ocena ryzyka wymaga ...
 • Występowanie i właściwości ozonu 

  Zarzycki, Roman; Perkowski, Jan; Schmidt-Szałowski, Krzysztof (Polska Akademia Nauk, 2005)
  [...] Książka, którą oddajemy do rąk czytelników jest pierwszym polskojęzycznym opracowaniem poświęconym ozonowi, omawiającym jego występowanie i właściwości. Jej autorami jest wielu polskich i dwójka zagranicznych ...
 • Zastosowanie systemów sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu wybranych problemów ochrony atmosfery 

  Strumiłło, Paweł; Kamiński, Władysław; Tomczak, Elwira (Polska Akademia Nauk, 2005)
  [...] Głównym celem wydania tej monografii jest zainteresowanie czytelników technikami tak zwanej sztucznej inteligencji do obliczeń w rozwiązywaniu problemów ochrony atmosfery. Ze względu na zależność wielu zmiennych ...
 • Toksyny oraz substancje toksyczne obecne w budynkach mieszkalnych - działanie, źródła oraz zapobieganie. 

  Bedka, Agnieszka; Rosiński, Michał (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  XXI wiek pełen jest informacji o zagrożeniach, na które narażeni są ludzie – smog, gluten, globalne ocieplenie, żywność nafaszerowana lekami, konflikty pomiędzy państwami czy terroryzm. Mimo to, bardzo rzadko poruszany ...
 • Rola inżynierii chemicznej i procesowej w agrotechnice. 

  Błaszczyk, Marcin; Zakrzewska, Maria (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  Inżynieria chemiczna i procesowa to dziedzina, która odgrywa niebagatelną rolę w rolnictwie. Nawozy sztuczne, chemiczne środki ochrony roślin, solaryzacja czy termizacja gleby, to tylko kilka z wielu osiągnięć, jakich w ...

View more