Show simple item record

dc.contributor.authorKołakowski, Zbigniew
dc.date.accessioned2015-11-26T08:27:51Z
dc.date.available2015-11-26T08:27:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationJournal of Theoretical and Applied Mechanics, 2010 Vol.48 nr 3 s.703-714, sum.
dc.identifier.issn1429-2955
dc.identifier.other26709
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/861
dc.description.abstractThe present paper deals with an influence of the axial extension mode on static and dynamic interactive buckling of a thin-walled channel with imperfections subjected to uniform compression when the shear lag phenomenon and distortional deformations are taken into account. A plate model is adopted for the channel. The structure is assumed to be simply supported at the ends. Equations of motion of component plates were obtained from Hamilton's principle taking into account all components of inertia forces. In the frame of first order nonlinear approximation, the dynamic problem of modal interactive buckling is solved by the transition matrix using the perturbation method and Godunov's orthogonalization.en_EN
dc.description.abstractW prezentowanej pracy omówiono wpływ osiowej wzdłużnej postaci na statyczne i dynamiczne interakcyjne wyboczenie cienkościennego ceownika z niedokładnościami poddanego równomiernemu ściskaniu przy uwzględnieniu zjawiska shear-lag oraz dystorsyjnej deformacji. Przyjęto płytowy model ceownika. Konstrukcja jest przegubowo podparta na obu końcach. Równania ruchu płyt składowych otrzymano z zasady Hamiltona, biorąc pod uwagę wszystkie składowe sił bezwładności. Dynamiczne zagadnienie modalnego interakcyjnego wyboczenia w ramach pierwszego rzędu nieliniowej aproksymacji rozwiązano metodą macierzy przeniesienia i metodą ortogonalizacji Godunova.pl_PL
dc.language.isoen
dc.publisherPolskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
dc.relation.ispartofseriesJournal of Theoretical and Applied Mechanics, 2010 Vol.48 nr 3en_EN
dc.subjectthin-walled structuresen_EN
dc.subjectdynamic interactive bucklingen_EN
dc.subjectaxial modeen_EN
dc.subjectkonstrukcje cienkościennepl_PL
dc.subjectdynamiczne interaktywne wyboczeniepl_PL
dc.subjecttryb osiowypl_PL
dc.subjectpłytowy model ceownikapl_PL
dc.subjectzasada Hamiltonapl_PL
dc.subjectmetoda macierzy przeniesieniapl_PL
dc.titleStatic and dynamic interactive buckling regarding axial extension mode of thin-walled channel
dc.title.alternativeStatyczne i dynamiczne interakcyjne wyboczenie cienkościennego ceownika uwzględniające osiową postać wzdłużną.
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record