Show simple item record

dc.contributor.authorLewandowski, Jerzy
dc.contributor.authorBednarczyk, Tomasz
dc.date.accessioned2015-07-08T07:23:41Z
dc.date.available2015-07-08T07:23:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationStudia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2012 nr 8, s.43-65
dc.identifier.issn1897-7480
dc.identifier.other36269
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/831
dc.description.abstractWspółczesne organizacje często są zorientowane na innowacje, gdyż upatrują w nich nowych możliwości biznesowych. Zakładając istotność innowacji (przy wysokich kosztach ich realizacji oraz dużej niepewności odniesienia rynkowego sukcesu), wiele firm stara się ograniczyć ryzyko porażki przez wprowadzenie odpowiednich procesów zarządzania. Ich celem jest wybranie i realizacja tych projektów, które mają szansę powodzenia oraz samokontrola, czy też efektywny dobór limitowanych zasobów. W artykule został opisany możliwy proces zarządzania innowacjami w dużych firmach, przy uwzględnieniu potencjalnych barier i stymulatorów oraz warunków środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Artykuł może być przydatny dla menedżerów średnich i dużych firm, którzy związani są z opracowywaniem będą realizacjami nowych pomysłów/innowacji.pl_PL
dc.description.abstractContemporary organizations often focus on innovations, trusting they will turn into new business opportunities. Assuming the importance of innovations (not forgetting the high costs of their realization as well as unpredictability of the market success), many of companies try to limit the risk of failure through implementation of appropriate management processes. The aims of the processes are e.g. focus on best projects (with the highest potential), self-control (regarding project management) or efficient allocation of resources (which are limited). The article presents possible process of innovation management in big enterprises (considering stimulators and inhibitors impacting the process) within internal and external organizational environment. The paper can be valuable for the managers who are related to generating or realizing new prospects or ideas – innovations.en_EN
dc.languagepl, streszcz. ang.
dc.publisherPolskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
dc.relation.ispartofseriesStudia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2012 nr 8pl_PL
dc.titleProces innowacji w przedsiębiorstwie, w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego środowiska, a także towarzyszące mu uwarunkowania i bariery.pl_PL
dc.title.alternativeOrganizational innovation process in internal and external environment of the enterprise considering stimulators and barriers.en_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record