Show simple item record

dc.contributor.authorMatejun, Marek
dc.date.accessioned2015-07-08T07:23:40Z
dc.date.available2015-07-08T07:23:40Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationStudia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2012 nr 7, s.349-369 sum.
dc.identifier.issn1897-7480
dc.identifier.other36466
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/826
dc.description.abstractJedną z metod szeroko wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu jest studium przypadku. Swoją specyfikę wpisuje się w idiograficzne podejście badawcze i jakościowy kontekst badań naukowych pozwalając jednocześnie na precyzyjny opis określonych zjawisk w złożonej rzeczywistości organizacyjnej. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania metody studium przypadku w pracach badawczych oraz w praktyce publikacyjnej nauk o zarządzaniu. Zostały one zebrane w trakcie badań ankietowych na próbie 48 naukowców wykorzystujących tą metodę w prowadzonych przez siebie pracach badawczych.pl_PL
dc.description.abstractCase study analysis is one of the methods widely used in management science. Its specificity fits with the idiographic research approach and the qualitative context of scientific research, allowing at the same time for a precise description of selected phenomena in a complex organizational reality. The article presents examples of case study method use in research work as well as publication practice in management sciences. The examples have been collected by means of questionnaire research conducted on a sample of 48 scientists applying this method to their research work.en_EN
dc.languagepl, streszcz. ang.
dc.publisherPolskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
dc.relation.ispartofseriesStudia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2012 nr 7pl_PL
dc.titleMetoda studium przypadku - egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu.pl_PL
dc.title.alternativeCase study method - exemplification of use in mamagement science.en_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record