Show simple item record

dc.contributor.authorWalecka, Anna
dc.date.accessioned2015-07-08T07:23:40Z
dc.date.available2015-07-08T07:23:40Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationStudia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2012 wyd. spec., s.37-51 sum.
dc.identifier.issn1897-7480
dc.identifier.other36463
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/823
dc.description.abstractW dobie kryzysu gospodarczego zaobserwować można szereg niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, takich jak: spadek PKB, zmniejszenie obrotów w handlu międzynarodowym czy wzrost bezrobocia. W obliczu tego konsumenci zmuszeni są do oszczędności, a przedsiębiorstwa borykają się z poważnym problemem utrzymania się na rynku. Muszą zatem walczyć o swoją pozycję. Aby było to możliwe muszą zdawać sobie sprawę z czynników determinujących konkurencyjność przedsiębiorstw i podejmować takie działania, w wyniku których mają szansę nie tylko na istnienie w tych trudnych czasach, ale również i na rozwój.pl_PL
dc.description.abstractIn times o f economic crisis can be observed a number of unfavorable economic phenomena, such as the drop in GDP, reduction in foreign trade and unemployment. In the face of this, consumers arc forced to savings, and companies arc struggling with serious problems remain on the market. Consequently, they must fight for his position. To do this they must be aware o f the factors determining the competitiveness o f enterprises and to take such action as a result of which they have a chance not only to the existence in these difficult times, but also on development.en_EN
dc.languagepl, streszcz. ang.
dc.publisherPolskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
dc.relation.ispartofseriesStudia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2012 wyd. spec.pl_PL
dc.titleKonkurencyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego.pl_PL
dc.title.alternativeCompetitiveness of enterprises in times of economic crisis.en_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record