Najnowsze pozycje

 • Information and knowledge in innovative enterprise 

  Lewandowski, Jerzy; Kopera, Sebastian; Królikowski, Jan; Banaszak, Zbigniew; Bendkowski, Józef; Jasiński, Zdzisław; Kisielnicki, Jerzy; Krupa, Tadeusz; Nogalski, Bogdan; Penc, Józef; Trzcieliński, Stefan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
 • Decyzje i zmiany w organizacji : w poszukiwaniu skutecznych sposobów działania 

  Penc, Józef (Difin, 2007)
  Książka zawiera wszechstronne omówienie procesów decyzyjnych w organizacji włącznie z problematyką wprowadzania w życie decyzji wywołujących zmiany w jej potencjale, strukturze i kulturze. Decydowanie jest intelektualną ...
 • Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi 

  Lewandowski, Jerzy; Bendkowski, Józef; Borowiecki, Ryszard; Lisiński, Marek; Tomaszewicz, Łucja (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  Dokonywanie ciągłych zmian powinno być strategią każdego przedsiębiorstwa, które chcąc utrzymać się na rynku będzie musiało sprostać wymaganiom określonym przez klientów, konkurencje, ustawodawstwo dotyczące zapewnieni ...
 • Marketing B2B w praktyce gospodarczej 

  Olczak, Artur; Urbaniak, Maciej (Difin, 2006)
  [...] Szczególny nacisk został w książce położony na analizę zachowań podmiotów działających na rynku instytucjonalnym, na relacje między dostawcami i odbiorcami oraz na prezentację najnowszych tendencji na rynku ...
 • Role i umiejętności menedżerskie : sekrety sukcesu i kariery 

  Penc, Józef (Difin, 2005)
  Wyzwania przyszłości i procesy integracji tworzą nowy paradygmat zarządzania, który zmienia zasadniczo status i obowiązki menedżera. Menedżerowie muszą stawać się liderami, którzy wiedzą czego chcą, dlaczego tego chcą i ...
 • Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim : praca zbiorowa 

  Otto, Jacek; Stanisławski, Robert; Maciaszczyk, Aleksandra; Greta, Marianna; Kasperkiewicz, Witold (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2007)
  [...] Niniejsza monografia stanowi kolejną publikację przygotowaną w Katedrze Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, poświęconą zagadnieniom funkcjonowania przedsiębiorstw na Jednolitym ...
 • Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i medycynie 

  Lewandowski, Jerzy; Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Boczkowska, Katarzyna; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Matuszek, Józef; Pacholski, Leszek (Media Press, 2007)
  Niniejsza monografia poświęc ona jest problemom osób niepełnosprawnych w organizacji pracy i medycynie. W obecnych czasach osobom niepełnosprawnym bardzo trudno znaleźć satysfakcjonującą ich pracę. Często przyczyna tkwi w ...
 • Influence of fe modeling on structural behavior simulation of tws members under combined load 

  Świniarski, J.; Urbaniak, M.; Niezgodziński, T.; Grądzki, R. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
 • Innowacje bankowe : bankowość elektroniczna, bankowość inwestycyjna i inżynieria finansowa 

  Bakalarczyk, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  [...] Zgodnie z przyjętym celem określono systematykę prezentacji poszczególnych obszarów merytorycznych. I tak podzielono książkę na trzy główne części: Bank i czynności bankowe, bankowość elektroniczną, bankowość ...
 • Foreign economic activity of enterprises. Textbook 

  Stankiewicz-Mróz, Anna; Perederii, Viktor; Novak, Valentyna; Ilienko, Oksana; Kyrylenko, Oksana; Gurina, Ganna; Razumova, Kateryna; Danilova, Elvira; Petrovska, Svitlana; Lytvynenko, Larysa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  [...] In the proposed textbook the methodical bases of organization and planning of foreign economic activity of transport enterprises with disclosure of its specific features, considering international norms and traditions ...
 • Zarządzanie zasobami załogi, czyli jak uniknąć błędów zarządczych 

  Liszkowska, Wiktoria (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Artykuł przedstawia rys historyczny procesu wdrażania szkoleń z zakresu zarządzania zasobami załogi, istotę i cele programu oraz wpływ CRM na jakość świadczonych usług przez linie lotnicze. Omawia także najpopularniejszą ...
 • Wpływ celów zarządczych na zarządzanie spółkami komunalnymi 

  Klimek, Dariusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wprowadziła zależność wynagrodzenia zmiennego członka zarządu spółki komunalnej od stopnia realizacji obligatoryjnie ...
 • Rola CSR w działalności firmy The Coca Cola Company 

  Klimkiewicz, Karolina; Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Z biegiem lat powstaje coraz więcej koncepcji wspomagających przedsiębiorstwa w ich codziennej działalności. Coraz częściej wdrażaną koncepcją w obszarze działań strategicznych firm jest Corporate Social Responsibility, czyli ...
 • Ergonomia niepełnosprawnym w wieku nanotechnologii i w ochronie zdrowia 

  Lewandowski, Jerzy; Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Bendkowski, Józef; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Pacholski, Leszek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  [...] Książka jest opracowaniem monograficznym, którego celem jest prezentacja dorobku naukowo-badawczego Autorów zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z osobami niepełnosprawnymi. Problematyka monografii ...
 • Trends and ideas in management 

  Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Banaszak, Zbigniew; Bendkowski, Józef; Chlebus, Edward; Jasiński, Zdzisław; Lachiewicz, Stefan; Matuszek, Józef; Pacholski, Leszek; Trzcieliński, Stefan; Santarek, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
 • Process management in production systems 

  Lewandowski, Jerzy; Jałmużna, Irena; Bendkowski, Józef; Lachiewicz, Stefan; Matuszek, Józef; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  Diversity of product i on systems translates into a high level of complexity in management because it concerns every organizational cell and all actions conducted there. Skillful management of production systems results ...
 • Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych 

  Lachiewicz, Stefan (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007)
  Władza w organizacji gospodarczej to możliwość wpływu na określone zasoby organizacji, aby działały zgodnie z wolą organów władzy, w tym menedżerów. Autor, biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w polskiej gospodarce, pokazał, ...
 • Marketing w handlu i usługach 

  Otto, Jacek; Olczak, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  [...] Głównym celem książki jest przedstawienie podstaw teoretycznych marketingu w handlu i usługach, uwzględniając przy tym kontekst zagadnień ogólniejszych, uniwersalistycznych, które mogą pomóc lepiej zrozumieć ...
 • Ergonomia niepełnosprawnym w projektowaniu form przemysłowych 

  Lewandowski, Jerzy; Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Polak-Sopińska, Aleksandra; Filipiak, Jadwiga; Gedliczka, Adam; Wybieralski, Wojciech (Media Press, 2007)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem : wybrane techniki ekonomiczne 

  Berliński, Lechosław; Gralak, Henryk; Sitkiewicz, Franciszek ("AJG", 2006)

Zobacz więcej