Recent Submissions

 • Idea zrównoważonego rozwoju w architekturze budynków biurowych początku XXI wieku 

  Grzelakowski, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
  "Poniższa praca jest efektem próby przeanalizowania wpływu idei zrównoważonego rozwoju na projektowanie budynków biurowych w ramach tak zwanego procesu projektowania zrównoważonego w architekturze, a jej celem było ...
 • Modern solution of tube telecommunication tower - problems, analysis and perspectives 

  Szafran, J.; Juszczyk-Andraszyk, K. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  The paper emphasizes aspects that have to be addressed when analyzing monopole structures, such as vortex excitation occurring due to a repeating pattern of vortex shedding in the flow of air around a tower (von Kármán ...
 • Dynamic analysis of steel mast under some environmental uncertainties 

  Bredow, R.; Kamiński, M. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  A concise and factual abstract is required. The abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. An abstract is often presented separately from the article, so it ...
 • Determining propertires of polyures coating as a material potentially strengthening structural elements 

  Szafran, J.; Matusiak, A. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  The paper discusses the results of experimental research on polyurea. In authors’ opinion, this material could be used to improve load-carrying capacity and integrity of structural elements made of various materials. The ...
 • XXVII LSCE 2021: Lightweight Structures in Civil Engineering. Contemporary problems. Monograph 

  Szafran, Jacek; Kamiński, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
 • Skurcz i pełzanie betonów samozagęszczalnych 

  Czkwianianc, Artem; Pawlica, Jerzy; Ulańska, Danuta (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 2004)
  Ogółem zbadano 12 betonów samozagęszczalnych o różnych składach w czterech klasach wytrzymałości. Składy betonów różniły się przede wszystkim proporcją między ilością cementu i dodatku. Do wykonania betonów zastosowano cement ...
 • Doświadczalne badania monolitycznych ram żelbetowych - strefa skrajnego węzła 

  Bodzak, Przemysław; Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 2001)
  Badania objęły 12 ram żelbetowych w kształcie litery H o wymiarach osiowych 3.0x3.0m. Rygiel ram był obciążony dwiema siłami skupionymi, zaś górne gałęzie słupów siłami osiowymi. Parametrami zmiennymi w badaniach były: - ...
 • Doświadczalne badania żelbetowych elementów poddanych skręcaniu 

  Kosińska, Anna; Nowakowski, Andrzej B. (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 2001)
  W pracy przedstawiono badania eksperymentalne żelbetowych belek wykonanych z betonu o wysokiej wytrzymałości (8 belek) oraz z betonu zwykłego (2 belki). Pięć spośród nich poddanych było czystemu skręcaniu (seria I), ...
 • Badania sprężonych elementów betonowych zespolonych z profilem stalowym 

  Czkwianianc, Artem; Bodzak, Przemysław; Pawlica, Jerzy; Habiera, Elżbieta (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 2009)
  Badanie dotyczyło problemu współpracy w zginanym elemencie prefabrykowanym betonu sprężonego z profilem stalowym, a następnie zespolenia tak ukształtowanego elementu z nadbetonem. Zastosowanie tego rodzaju elementów ...
 • Badania jednoprzęsłowych tarcz ze wspornikami 

  Ulańska, Danuta (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa i Architektury. Katedra Budownictwa Betonowego, 1991)
  Zbadano 8 jednoprzęsłowych tarcz z dwustronnymi wspornikami. Wszystkie tarcze miały stałą wysokość H = 1,0 m; rozpiętość przęsła 1 = 1,00 m oraz grubość t = 0,08 m. Elementy podzielone były na dwie serie: seria pierwsza ...
 • Badania monolitycznych węzłów żelbetowych ram portalowych 

  Czkwianianc, Artem; Kamińska, Maria (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa i Architektury. Katedra Budownictwa Betonowego, 1991)
  W pracy przedstawiono badania eksperymentalne dotyczące deformacji naroży żelbetowych ram portalowych. W badaniach zastosowano beton o wytrzymałości kostkowej około 25 MPa i stal żebrowaną 34GS. Parametrami zmiennymi ...
 • Nośność na przebicie w aspekcie proporcji boków słupa 

  Urban, Tadeusz (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1994)
  Praca zawiera wyniki badań na przebicie 13 modeli złączy płytowo-słupowych. Przedmiotem badań było ustalenie wpływu proporcji boków słupa prostokątnego na pracę złącza, a zwłaszcza na jego nośność. Eksperyment został ...
 • Przenoszenie sił ścinających przez zbrojenie osiowo rozciągane w zarysowanych przekrojach elementów żelbetowych Badania doświadczalne 

  Ulańska, Danuta (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
  Przenoszenie sił ścinających w zarysowanych przekrojach elementów żelbetowych, przy odpowiednio szerokiej rysie, związane jest z efektem klockującym zbrojenia. Głównym celem badań było ustalenie zależności siły klockującej ...
 • The Heritage of the Textile Industry 

  Oevermann, Heike; Walczak, Bartosz M.; Watson, Mark (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  The textile industry is a global phenomenon. It was the impetus for industrialisation, the growth of cities, the creation of company towns and world-wide trading routes in staple goods: silk, wool, linen, cotton, jute and ...
 • Łódzka architektura w branżowym rankingu 

  Witkowski, Włodzimierz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Architekt, kończąc studia, nie ma jeszcze prawa do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli mówiąc wprost – do podpisywania projektów
 • Doświadczalne badania żelbetowych elementów prętowych z betonu wysokiej wytrzymałości 

  Kamińska, Maria E. (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1999)
  Badania objęły 8 wolnopodpartych belek, 10 słupów obciążonych ze stałym początkowym mimośrodem i 6 ram portalowych. Wszystkie elementy wykonano z betonu o wytrzymałości fc.cube=85 - 11 0MPa. Belki były obciążane dwiema ...
 • Doświadczalne badania żelbetowych słupów ukośnie mimośrodkowo ściskanych 

  Kamińska, Maria E. (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
  Przedstawiono wyniki badań 18 żelbetowych słupów (1=3000mm, przekrój poprzeczny 140x250mm), obciążonych ukośnie mimośrodowo. Przyjęto dwa stopnie zbrojenia podłużnego (p = p' = 0.0088 i O.O 179), dwa mimośrody siły ...
 • Badania doświadczalne węzłów płytowo-ściennych 

  Urban, Tadeusz; Kosińska, Anna; Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
  Celem badań opisanych w opracowaniu było sprawdzenie efektywności dwóch różnych typów zbrojenia węzłów płytowo-ściennych: tradycyjnego i pętlowego. Badania przeprowadzono na 12 modelach odwzorowujących w skali 3:4 fragment ...
 • Badania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów monolitycznych ustrojów prętowych 

  Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
  W pracy tej przedstawiono badania węzłów belka-słup w monolitycznych konstrukcjach ramowych. Ogółem zbadano 12 elementów płaskich i 4 przestrzenne tzn. z belkami poprzecznymi. Parametrami zmiennymi w badaniach były: • ...
 • Badania modelu ustroju płytowo-słupowego poddanego działaniu obciążeń krótko- i długotrwałych 

  Kozicki, Jan; Urban, Tadeusz; Sitnicki, Marek (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
  Praca zawiera wyniki badań modelu będącego fragmentem konstrukcji płytowo-słupowej . Model wykonany w skali 1:2.5 badany był pod obciążeniem doraźnym (22 schematy obciążenia o dwóch wielkościach), obciążeniem długotrwałym ...

View more