Show simple item record

dc.contributor.authorStaniec, Iwona
dc.date.accessioned2015-06-19T07:43:47Z
dc.date.available2015-06-19T07:43:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2014 z.57 s.105-117, sum.pl_PL
dc.identifier.issn0137-2599
dc.identifier.other0000045637
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1188.
dc.identifier.urihttp://zeszyty.woiz.pl/
dc.description.abstractObecnie o przedsiębiorczości technologicznej, czy akademickiej, mówi się wiele, ale bardzo mało jest opracowań dotyczących szans i zagrożeń dla postrzegania współpracy realizowanej w jej ramach. Celem prezentowanej pracy jest pokazanie ryzyka jakie za sobą niesie współpraca z interesariuszami firm realizujących przedsiębiorczość technologiczną. W badaniach poprzez wykorzystanie analizy czynnikowej dokonano kwalifikacji grup interesariuszy kształtujących w opinii decydentów identyczne lub porównywalne ryzyko współpracy.pl_PL
dc.description.abstractToday, technological or academic entrepreneurship says a lot, but there are very few studies on the opportunities and risks for cooperation within these the framework. The aim of this paper is to show that the risks it carries cooperation with stakeholders of companies implementing technological entrepreneurship. In studies through the use of factor analysis has been qualified to groups of stakeholders in shaping opinion makers identical or comparable risks cooperation.en_EN
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość technologicznapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość akademickapl_PL
dc.subjectgrupy interesariuszypl_PL
dc.subjectryzyko współpracypl_PL
dc.subjecttechnological entrepreneurshipen_EN
dc.subjectacademic entrepreneurshipen_EN
dc.subjectgroups of stakeholdersen_EN
dc.subjectrisk of cooperationen_EN
dc.titlePrzedsiębiorczość technologiczna a ryzyko współpracy.pl_PL
dc.title.alternativeTechnology entrepreneurship and the risk of cooperation.en_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record