Show simple item record

dc.contributor.authorRóżańska-Bińczyk, Izabela
dc.contributor.authorNowicki, Michał
dc.date.accessioned2015-06-19T07:23:01Z
dc.date.available2015-06-19T07:23:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2014 z.57 s.77-93, sum.pl_PL
dc.identifier.issn0137-2599
dc.identifier.other0000045636
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1188.
dc.identifier.urihttp://zeszyty.woiz.pl/
dc.description.abstractW artykule starano się wyjaśnić istotę kształtowania nowoczesnego kapitału ludzkiego oraz wykazać jego znaczenie dla możliwości rozwoju regionów – poszczególnych województw. Postulat brzmiący, iż budowa nowoczesnej i silnej gospodarki współcześnie nie może obejść się bez udziału nowoczesnego kapitału ludzkiego, starano się obronić poprzez wskazanie wybranych danych statystycznych. Powołano się m. in. na wskaźniki atrakcyjności inwestycyjnej i innowacyjnej, PKB per capita, poziomu bezrobocia etc. Istotny udział w opracowaniu zajmuje również analiza i wnioskowanie oparte na zapisach samorządowych dokumentów o strategicznym znaczeniu dla możliwości rozwoju regionalnego, czyli Strategii Rozwoju Województwa...pl_PL
dc.description.abstractThe article attempts to explain the essence of the modern human capital formation, and demonstrate its importance for the development of regions – individual provinces. Selected statistical data (indicators of investment attractiveness and innovation, GDP per capita, unemployment, etc.) presented in article aimed to defend the postulate that today it is impossible to construct modern and strong economy without the modern human capital. Additionally, an important part in the article are analysis and inference based on the records of government documents of strategic importance for regional development, namely the Regional Development Strategy...en_EN
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectrozwój kapitału ludzkiegopl_PL
dc.subjectrozwój regionalnypl_PL
dc.subjectanaliza porównawczapl_PL
dc.subjecthuman capitalen_EN
dc.subjectdevelopment of human capitalen_EN
dc.subjectregional developmenten_EN
dc.subjectcomparative analysisen_EN
dc.titleKształtowanie nowoczesnego kapitału ludzkiego a rola strategii rozwoju województwa.pl_PL
dc.title.alternativeShaping of modern human capital and its role for strategy of region development.en_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record