Recent Submissions

 • Termomechanika laminatów, płyt i powłok o funkcyjnej gradacji własności 

  Jędrysiak, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Publikacja stanowi podsumowanie wyników uzyskanych jako rezultat modelowania matematycznego różnych zagadnień termomechanicznych dla wybranych kompozytów i struktur o funkcyjnej gradacji własności. Część wyników otrzymano w ...
 • Klimatyzacja obiektów basenowych 

  Sabiniak, Henryk Grzegorz; Pietras, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  (...) Książka zawiera zebrane i usystematyzowane informacje dotyczące klimatyzacji hal basenowych w aspekcie usuwania powstających w tego rodzaju obiektach dużych zysków wilgoci oraz wiadomości na temat sposobów zapewnienia ...
 • Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych : Eurokod 3-1-1, Eurokod 3-1-3, Eurokod 3-1-5, Eurokod 3-1-8 

  Goczek, Jerzy; Supeł, Łukasz; Gajdzicki, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Zakres skryptu wynika z programu przedmiotów „Konstrukcje metalowe I" oraz „Konstrukcje metalowe II" wykładanych w toku studiów I-go stopnia, na kierunku budownictwo. Autorzy ograniczyli się do zamieszczenia przykładów ...
 • Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi w gospodarce polskiej: podstawy, procedury, przykłady 

  Strzelecka, Elżbieta; Glinkowska, Beata; Maciejewska, Monika; Wiażel-Sasin, Bogumiła (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
  Celem publikacji jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi na krajowym rynku budowlanym z uwzględnieniem aspektów technicznych, technologicznych, organizacyjnych, ...
 • Rewitalizacja miast - w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania 

  Walczak, Bartosz M.; Dankowska, Maria (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018)
 • FRP composites for flexural strengthening of concrete structures theory, testing, design 

  Kotynia, Renata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  The purpose of this book is to provide structural and mechanical engineers with simplified and advanced model for flexural strengthening of reinforced concrete members with externally bonded (called in the last nomenclature ...
 • Architektura kaplic św. Antoniego i Św. Rocha w Łagiewnikach 

  Filipowicz, Paweł; Witkowski, Włodzimierz (UMŁ ; ROBiDZ, 2007)
 • Wpływ ukształtowania sufitu na akustykę sali kinowej 

  Jabłoński, Marek; Szer, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004)
  Przedstawiono porównanie własności akustycznych sali kinowej poddanej modernizacji dla różnego rodzaju konstrukcji sufitu. Wykorzystano program komputerowy bazujący na zmodyfikowanej metodzie promieniowej w celu oceny ...
 • Profil prędkości strumienia powietrza w warstwie brzegowej powierzchni o niskim współczynniku szorstkości 

  Klemm, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004)
  Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przepływu strugi powietrza w warstwie brzegowej powierzchni о niskim współczynniku szorstkości. Analizę rozkładu prędkości i temperatury w przekroju pionowym i poziomym prowadzono, ...
 • Oszacowanie efektów termomodernizacyjnych metodami komputerowymi wraz z weryfikacją wyników 

  Romanowska, Anna (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004)
  Przedstawiono przykład zastosowania programu ENERGY-10 do analizy różnych wariantów termomodernizacji związanych z adaptacją budynku klubu garnizonowego nа budynek mieszkalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Ро uwzględnieniu ...
 • Komputerowa analiza akustyki wnętrz kościołów 

  Jabłoński, Marek (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004)
  Przedstawiono komputerową analizę projektowanego oraz istniejącego kościoła, przeprowadzoną w celu oceny poprawności rozwiązań architektonicznych pod kątem wymagań akustycznych. Zaprezentowano możliwości wprowadzenia ...
 • Trzy oblicza parku ekoprzemysłowego w Hartbergu 

  Siwarska-Bizukojć, Ewa; Bizukojć, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  An eco-industrial park, shortly an eco-park, is the special and organised form of the industrial ecosystem. Business activities of its members are directed towards more efficient utilisation of raw materials and energy ...
 • Planowanie przestrzenne parku ekoprzemysłowego 

  Bolanowski, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  The actions being undertaken to create an eco-industrial park are similar to the ones required for an industrial park. Apart from industrial symbiosis, which is a crucial element of an eco-industrial park, other relevant ...
 • Konstrukcje z lekkich betonów kruszywowych 

  Czkwianianc, Artem; Kamińska, Maria (Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2006)
 • Nośność przekrojów obciążonych momentem zginającym i siłą podłużną 

  Czkwianianc, Artem; Kamińska, Maria (Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2006)
  Przedmiotem tego rozdziału jest nośność przekroju zbrojonego obciążonego momentem i siłą podłużną, ściskającą lub rozciągającą. [...]
 • Architektura powojennych szpitali Łodzi na tle uwarunkowań epoki 

  Borowczyk, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Powojenne szpitale są istotnym fragmentem składającym się na całościowy pejzaż architektoniczny Łodzi, aglomeracji o stosunkowo krótkiej historii formowania przestrzeni wielkomiejskiej. Urbaniści i architekci zastali w ...
 • Co było pierwsze – prąd czy elektrownia? 

  Jędrzejczak, Aleksandra (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
  Jak prąd dotarł do Łodzi i kto zbudował pierwszą prywatną elektrownię w naszym mieście? Historię powstania Elektrowni Łódzkiej przybliżamy w poniższym artykule oraz… pokazujemy w Centrum Nauki i Techniki EC1.
 • Thermomechanics of microheterogeneous solids and structures : tolerance averaging approach 

  Woźniak, Czesław; Michalak, Bohdan; Jędrysiak, Jarosław; Matysiak, Stanisław; Świtka, Romuald (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  This book contains a summary of results obtained in Poland during the last decade and oriented towards thermomechanics of functionally graded solids and composite elements with the deterministic microstructure. These ...
 • Hydraulika z elementami hydrologii : (dla studentów inżynierii środowiska i budownictwa) 

  Kędracki, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2008)
  Skrypt w zamyśle autora skierowany jest przede wszystkim do studentów studiów technicznych kierunków budownictwa lądowego i inżynierii środowiska. Zawarty w nim materiał teoretyczny i przykłady obliczeniowe z hydrauliki ...
 • Zarys dziejów geodezji w Łodzi 

  Czochański, Marian; Kośka, Tadeusz; Kowalski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Praca zawiera szczegółowy przegląd i analizę dokonań geodezyjnokartograficznych na obszarze Łodzi w wyróżnionych czterech okresach: • do roku 1918, okres od małego miasteczka rolniczego stanowiącego punkt na drobnoskalowej ...

View more