Recent Submissions

 • Badania połączeń płyta – słup wzmacnianych zewnętrznie na przebicie 

  Urban, Tadeusz; Sitnicki, Marek; Tarka, Jerzy (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2003)
  W ramach projektu badawczego wykonano i zbadano 12 modeli w skali naturalnej stanowiących fragment płyty żelbe-towej wraz z odcinkiem słupa. Grubość płyty wynosiła 18cm, wymiary w rzucie 2,3×2,3m, a bok słupa o przekroju ...
 • Przyczepność zbrojenia kompozytowego do betonu w żelbetowych elementach wzmocnionych za pomocą materiałów kompozytowych CFRP 

  Kotynia, Renata (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2008)
  Projekt badawczy dotyczy zagadnienia przyczepności materiałów kompozytowych do betonu. Do badań zaadaptowano model badawczy zaproponowany przez RILEM (badania przyczepności zbrojenia stalowego do betonu, 1982). Badania ...
 • Odkształcalność i sposób zniszczenia żelbetowych belek wzmocnionych na zginanie materiałami CFRP 

  Kotynia, Renata; Kamińska, Maria E. (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2003)
  Badania dotyczyły mechanizmów zniszczenia żelbetowych belek wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP, naklejonymi na powierzchni elementu. Wszystkie badania wykazały, że jednym z powodów zniszczenia wzmocnionego elementu ...
 • Doświadczalne badania żelbetowych belek wzmocnionych taśmami CFRP 

  Kamińska, Maria E.; Kotynia, Renata (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2000)
  Program doświadczalnych badań objął 8 belek żelbetowych o przekroju 150 x 300mm i rozpiętości 3000mm. Belki różniły się stopniem zbrojenia zwykłego oraz długością taśmy wzmacniającej CFRP, miejscem jej usytuowania i typem ...
 • Badania wpływu zbrojenia głównego na nośność ścinania betonowych belek bez zbrojenia poprzecznego 

  Kotynia, Renata; Kaszubska, Monika (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2020)
  Praca poświęcona jest tematyce ścinania smukłych belek betonowych bez zbrojenia poprzecznego, z podłużnym zbrojeniem na zginanie, wykonanym z dwóch typów prętów: stalowych i kompozytowych z włókien szklanych (glass fiber ...
 • Badania krótkich wsporników żelbetowych wzmacnianych zbrojeniem wklejanym i stalowymi akcesoriami 

  Urban, Tadeusz; Krawczyk, Łukasz; Gołdyn, Michał (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2019)
  Przedmiotem zeszytu jest problematyka wzmacniania istniejących krótkich wsporników żelbetowych. Postawiono tezę, że można skutecznie zwiększyć nośność wsporników za pomocą, wklejanego zbrojenia stalowego. Zasadniczą część ...
 • Efektywność zastosowania wstępnie naprężonych taśm CFRP do wzmacniania belek żelbetowych na zginanie 

  Kotynia, Renata; Lasek, Krzysztof (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2018)
  Dotychczasowe badania żelbetowych elementów wzmocnionych na zginanie przy użyciu zewnętrznych (Externally Bounded - EB) materiałów kompozytowych (Fiber Reinforced Polymer - FRP), przyklejonych do rozciąganej powierzchni ...
 • Nośność słupów żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości przewarstwionych żelbetową płytą z betonu o niższej wytrzymałości 

  Urban, Tadeusz; Gołdyn, Michał; Krawczyk, Łukasz (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2016)
  Względy ekonomiczne jak również konstrukcyjne przemawiają za różnicowaniem wytrzymałości betonu słupów oraz płyt obiektów wielokondygnacyjnych. Powstaje jednak wówczas pytanie, na ile przewarstwienie betonem płyty ...
 • Przebicie żelbetowych płyt krępych 

  Urban, Tadeusz; Krakowski, Jakub; Gołdyn, Michał; Krawczyk, Łukasz (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2013)
  Eurokod 2 w obliczeniach nośności na przebicie fundamentów (płyt grubych) uwzględnia smukłość ścinania za pomocą dodatkowej funkcji f(a)=2d/a wprowadzonej do podstawowego wzoru na naprężenia graniczne. Ten dodatkowy składnik ...
 • Badania doświadczalne elementów ściskanych wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP 

  Ignatowski, Piotr; Kamińska, Maria E.; Kotynia, Renata (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Technical University of Lodz., 2003)
  Praca dotyczy problemów wzmacniania smukłych słupów żelbetowych za pomocą materiałów na bazie włókien węglowych (CFRP - Carbon Fibre Reinforced Polymer). Dwuetapowy program doświadczalnych badań obejmował betonowe próbki ...
 • Termomechanika laminatów, płyt i powłok o funkcyjnej gradacji własności 

  Jędrysiak, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Publikacja stanowi podsumowanie wyników uzyskanych jako rezultat modelowania matematycznego różnych zagadnień termomechanicznych dla wybranych kompozytów i struktur o funkcyjnej gradacji własności. Część wyników otrzymano w ...
 • Klimatyzacja obiektów basenowych 

  Sabiniak, Henryk Grzegorz; Pietras, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  (...) Książka zawiera zebrane i usystematyzowane informacje dotyczące klimatyzacji hal basenowych w aspekcie usuwania powstających w tego rodzaju obiektach dużych zysków wilgoci oraz wiadomości na temat sposobów zapewnienia ...
 • Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych : Eurokod 3-1-1, Eurokod 3-1-3, Eurokod 3-1-5, Eurokod 3-1-8 

  Goczek, Jerzy; Supeł, Łukasz; Gajdzicki, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Zakres skryptu wynika z programu przedmiotów „Konstrukcje metalowe I" oraz „Konstrukcje metalowe II" wykładanych w toku studiów I-go stopnia, na kierunku budownictwo. Autorzy ograniczyli się do zamieszczenia przykładów ...
 • Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi w gospodarce polskiej: podstawy, procedury, przykłady 

  Strzelecka, Elżbieta; Glinkowska, Beata; Maciejewska, Monika; Wiażel-Sasin, Bogumiła (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
  Celem publikacji jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi na krajowym rynku budowlanym z uwzględnieniem aspektów technicznych, technologicznych, organizacyjnych, ...
 • Rewitalizacja miast - w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania 

  Walczak, Bartosz M.; Dankowska, Maria (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018)
 • FRP composites for flexural strengthening of concrete structures theory, testing, design 

  Kotynia, Renata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  The purpose of this book is to provide structural and mechanical engineers with simplified and advanced model for flexural strengthening of reinforced concrete members with externally bonded (called in the last nomenclature ...
 • Architektura kaplic św. Antoniego i Św. Rocha w Łagiewnikach 

  Filipowicz, Paweł; Witkowski, Włodzimierz (UMŁ ; ROBiDZ, 2007)
 • Wpływ ukształtowania sufitu na akustykę sali kinowej 

  Jabłoński, Marek; Szer, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004)
  Przedstawiono porównanie własności akustycznych sali kinowej poddanej modernizacji dla różnego rodzaju konstrukcji sufitu. Wykorzystano program komputerowy bazujący na zmodyfikowanej metodzie promieniowej w celu oceny ...
 • Profil prędkości strumienia powietrza w warstwie brzegowej powierzchni o niskim współczynniku szorstkości 

  Klemm, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004)
  Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przepływu strugi powietrza w warstwie brzegowej powierzchni о niskim współczynniku szorstkości. Analizę rozkładu prędkości i temperatury w przekroju pionowym i poziomym prowadzono, ...
 • Oszacowanie efektów termomodernizacyjnych metodami komputerowymi wraz z weryfikacją wyników 

  Romanowska, Anna (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004)
  Przedstawiono przykład zastosowania programu ENERGY-10 do analizy różnych wariantów termomodernizacji związanych z adaptacją budynku klubu garnizonowego nа budynek mieszkalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Ро uwzględnieniu ...

View more