Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKania, Sylwester
dc.date.accessioned2015-06-03T11:19:29Z
dc.date.available2015-06-03T11:19:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationScientific Bulletin. Physics, 2013 Vol.34 s.19-25 streszcz.
dc.identifier.issn1505-1013
dc.identifier.other0000043427
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1183.
dc.identifier.urihttp://cybra.lodz.pl/publication/3923
dc.description.abstractDrift mobility of holes in antrachinone and anthrone thin films evaporated in the vacuum of the order of 10-5Tr was determined with time of flight method (TOF). The layers had different structural order due to the temperature of vaporized substrates. The results show almost lack of the mobility dependence due to the structural order. One order of difference in mobility values for antrachinone and anthrone may have origin in the presence of the difference in permanent dipole moment of the molecules.en_EN
dc.description.abstractBadano proces transportu dziur w polikrystalicznych, quasi-amorficznych i amorficznych warstwach antronu i antrachinonu. Do naparowania warstw w próżni 10-5Tr użyto materiałów o czystości spektralnej. Pomiary ruchliwości wykonano metodą TOF. Obydwa związki z punktu widzenia krystalograficznego posiadają prawie jednakową strukturę układu jednoskośnego o prawie identycznych stałych sieciowych i prawie identycznym kącie β. Przebadano trzy rodzaje warstw, to jest o strukturze polikrystalicznej, quasi-amorficznej i amorficznej. Dla warstw antronu, którego cząsteczki posiadają stały moment dipolowy, uzyskano prawie o rząd większą wartość ruchliwości niż dla warstw antrachinonu, niezależnie od stopnia uporządkowania tych warstw. Dla obu związków uzyskano w temperaturze pokojowej wartości ruchliwości mniejsze niż 10-2cm2/Vs z energią aktywacji ruchliwości rzędu 0.03 eV. Uzyskane wartości przemawiają za transportem hoppingowym. Na podstawie badań wydaje się, że moment dipolowy cząsteczek może mieć istotny wpływ na wielkość ruchliwości nośników ładunku.pl_PL
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherPolitechnika Łódzka
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.subjectpolycrystalline filmsen_EN
dc.subjectquasi amorphous filmsen_EN
dc.subjectamorphous filmsen_EN
dc.subjectantrachinoneen_EN
dc.subjecthole drift mobilityen_EN
dc.subjectcarrier transporten_EN
dc.subjectfilm polikrystalicznypl_PL
dc.subjectwarstwy polikrystalicznepl_PL
dc.subjectwarstwy quasi-amorficznepl_PL
dc.subjectwarstwy amorficznepl_PL
dc.subjectdryftowa ruchliwość dziurpl_PL
dc.subjecttransport nośników ładunkupl_PL
dc.titleHole drift mobility for different structures of anthrone and antrachinone layers
dc.title.alternativeDryftowa ruchliwość dziur w warstwach antronu i antrachinonu o różnej strukturze
dc.typeArtykuł
dc.typeArticleen_EN


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord