Show simple item record

dc.contributor.authorIzdebski, Marek
dc.contributor.authorLedzion, Rafał
dc.contributor.authorGórski, Piotr
dc.date.accessioned2015-06-03T11:19:28Z
dc.date.available2015-06-03T11:19:28Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationScientific Bulletin. Physics, 2012 Vol.33 s.39-53 streszcz.
dc.identifier.issn1505-1013
dc.identifier.other0000039200
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1139.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/571
dc.description.abstractPresented experimental data show that castor oil between metal flat electrodes can not be satisfactorily described as an isotropic liquid of ∞ ∞ symmetry, even in the absence of an electric field between the electrodes. Correct description of optical properties requires the assumption of 2 ∞ symmetry and consideration of circular birefringence, linear birefringence and dichroism occurring at the same time. Disappearance of linear birefringence and dichroism in castor oil has been observed several days after filling cuvette witch metal electrodes, which suggests the usefulness of such measurements to study the aging processes. The results presented are also important for correct interpretation of future measurements of electro-optic and electrogyration effects in liquids.en_EN
dc.description.abstractPrzedstawiono wyniki pomiarów wskazujące, że olej rycynowy umieszczony pomiędzy metalowymi płaskimi elektrodami nie może być zadowalająco opisany jako ciecz izotropowa o symetrii ∞ ∞ nawet przy braku pola elektrycznego pomiędzy elektrodami. Poprawny opis właściwości optycznych wymaga założenia symetrii 2 ∞ oraz uwzględnienia jednocześnie dwójłomności kołowej, dwójłomności liniowej i dichroizmu. Zaobserwowano zanikanie dwójłomności liniowej i dichroizmu w oleju rycynowym po kilkunastu dniach od napełnienia kuwety z metalowymi elektrodami, co wskazuje na przydatność pomiarów tych wielkości do badań procesów starzenia. Przedstawione rezultaty mają także znaczenie dla poprawnej interpretacji przyszłych pomiarów efektów elektro-optycznych i elektrożyracji w cieczach.pl_PL
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesScientific Bulletin. Physics, 2012 Vol.33en_EN
dc.titleWhat is the symmetry of castor oil between metal electrodes?
dc.title.alternativeJaka jest symetria oleju rycynowego pomiędzy metalowymi elektrodami?
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record