Show simple item record

dc.contributor.authorNowicki, Michał
dc.date.accessioned2015-06-03T11:18:15Z
dc.date.available2015-06-03T11:18:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2013 z.49 s.47-58 sum.
dc.identifier.issn0137-2599
dc.identifier.other0000039334
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1144.
dc.identifier.urihttp://zeszyty.woiz.pl/
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest problematyce wpływu postaw i zachowań lidera na sukces organizacji. Rozpatrując powyższe zagadnienie nie tylko starano się o uzyskanie odpowiedzi na pytanie jaki jest lider (kierownik) w ogóle, lecz jaki jest jako uczestnik organizacji, na czym polega mechanizm jego uczestnictwa, i jaką odgrywa on rolę w życiu organizacji. W pracy wykazano, iż wydatny wpływ na to, czy przedsięwzięcia realizowane przez organizację okażą się być efektywne, wywiera lider organizacji. Ponadto zauważono, iż wpływ ten uwarunkowany jest poprzez prezentowany styl kierowania, odzwierciedlający specyficzne, osobowościowe cechy charakteru lidera. W referacie dokonano również przeglądu definiowania powiązanych tematycznie pojęć z zakresu nauk o organizacji i zarządzaniu, czyli "organizacja", "lider organizacji", "sukces organizacji". Za istotną wartość dodaną uznać należy położenie nacisku na wymienienie jak największej ilości przykładów praktycznych ze świata biznesu.pl_PL
dc.description.abstractArticle is about how attitudes and behavior of organization leader affects its chance for success. Considering this issue, article goal was not only to find answer to question how the organization leader generally is (should be), but also how is he as an organization member, and what is his role. The study showed that the leader of the organization has major influence on whether the projects implemented by the organization found to be effective. Moreover it has been noted that the result of leader influence is determined through style of leadership that depend on specific, individualistic traits of his personality. The paper also contains an review of the most important definitions related to the organization and management science, such as "organization", "organization leader", "success of organization". At last, emphasis on presentation of as many as possible practical examples from the business world should be acknowledged as the significant added value of the article.en_EN
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.subjectsukces organizacjipl_PL
dc.subjectlider organizacjipl_PL
dc.subjectstyl kierowniapl_PL
dc.subjectskuteczny liderpl_PL
dc.subjecteffective leaderen_EN
dc.subjectsuccess of organizationen_EN
dc.subjectstyle of leadershipen_EN
dc.subjectorganization leaderen_EN
dc.titleSkuteczny lider gwarantem na rynkowy sukces organizacjipl_PL
dc.title.alternativeAn effective leader as a guarantee of market success of the organizationen_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record