Show simple item record

dc.contributor.authorMarczak, Michał
dc.date.accessioned2015-06-03T11:18:14Z
dc.date.available2015-06-03T11:18:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2013 z.52 s.29-39 sum.
dc.identifier.issn0137-2599
dc.identifier.other0000039325
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1147.
dc.identifier.urihttp://zeszyty.woiz.pl/
dc.description.abstractW pracy przedstawiono, dla potrzeb prowadzenia badań w zakresie nauk o zarządzaniu, wybrane konstrukcje metodologiczne. Podano w doprecyzowanej postaci pojęcia metody naukowej, falsyfikacji, tezy, hipotezy i hipotez cząstkowych. Oryginalnym wynikiem jest formalizacja rozróżnienia hipotezy i tezy oraz opis procedury weryfikacji merytorycznej hipotezy uwzględniający konieczność uprzedniego sformułowania kryterium rozstrzygania o zaklasyfikowaniu. Podane zostały przykłady hipotez i odpowiednich kryteriów do ich weryfikacji merytorycznej.pl_PL
dc.description.abstractThe work presents selected methodological structures, for the purposes of management studies. It provides precisely defined notions of the scientific method, falsification, thesis, hypothesis and partial hypotheses. The original result is formalization of distinction between hypothesis and thesis and description of the hypothesis verification procedure taking into account the necessity of previously formulating the classification resolution criterion. Examples of hypotheses and appropriate criteria for their verification are provided.en_EN
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.subjectnauki o zarządzaniupl_PL
dc.subjectmetodologia zarządzaniapl_PL
dc.subjectmetoda naukowapl_PL
dc.subjectfalsyfikacjapl_PL
dc.subjecttezapl_PL
dc.subjecthipotezapl_PL
dc.subjecthipoteza cząstkowapl_PL
dc.subjectmanagement studiesen_EN
dc.subjectmanagement methodologyen_EN
dc.subjectscientific methoden_EN
dc.subjectfalsificationen_EN
dc.subjectthesisen_EN
dc.subjecthypothesisen_EN
dc.subjectpartial hypothesisen_EN
dc.titleWybrane metodologiczne problemy w naukach o zarządzaniupl_PL
dc.title.alternativeSelected methodological issues in management sciencesen_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record