Show simple item record

dc.contributor.authorBaruk, Agnieszka Izabela
dc.date.accessioned2015-06-03T11:18:14Z
dc.date.available2015-06-03T11:18:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2013 z.51 s.155-166 sum.
dc.identifier.issn0137-2599
dc.identifier.other0000039321
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1146.
dc.identifier.urihttp://zeszyty.woiz.pl/
dc.description.abstractW artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące relacji bezpośrednich przełożonych z ich podwładnymi. Na podstawie wyników pierwotnych badań ankietowych ukazano i poddano analizie opinie i oczekiwania respondentów reprezentujących pracowników wykonawczych dotyczące relacji łączących ich z bezpośrednimi przełożonymi, jak również zmiany, jakie zaszły w tym zakresie od 2010 roku. Szczególną uwagę zwrócono na stosowane formy przepływu informacji w wymiarze „góra-dół” na temat efektów pracy ankietowanych. Przeanalizowano także postrzegane możliwości wsparcia w sprawach zawodowych i osobistych, jakie mogą uzyskać respondenci od swoich bezpośrednich przełożonych. Przedstawiono ponadto cechy, jakie zdaniem ankietowanych powinien mieć wzorcowy przełożony, co pozwoliło wskazać obszary niespełnionych oczekiwań badanych. Wyniki przeprowadzonej analizy jednoznacznie wskazują na pogarszanie się relacji wertykalnych, czego konsekwencją jest pogłębianie się luki relacyjnej dzielącej bezpośrednich przełożonych i ich podwładnych.pl_PL
dc.description.abstractIn the article the problems of relations between immediate supervisors and employees were presented. On the base of the results of the field empirical researches employees’ opinions and expectations related to their formal and informal relations with immediate managers in 2010-2012 years were described and analysed. The special attention was paid to perceived possibilities of gaining managers’ support in the professional and private affairs and to the forms of communication between immediate supervisors and employees. In the next part of this article the features which the model manager should have were analysed. Respondents’ expectations in this scope showed many problems what confirmed existing the big relation gap sharing immediate managers and employees.en_EN
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.subjectrelacje kierownik-pracownikpl_PL
dc.subjectprzepływ informacjipl_PL
dc.subjectopinie pracownikówpl_PL
dc.subjectrelation between manager and employeeen_EN
dc.subjectinformation flowen_EN
dc.subjectemployees` opinionsen_EN
dc.titleRelacje bezpośrednich przełożonych z podwładnych w ich opiniachpl_PL
dc.title.alternativeRelations between immediate supervisors and employees in their opinionsen_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record