Show simple item record

dc.contributor.authorDraus, Cezary
dc.contributor.authorGrabowski, Szymon
dc.contributor.authorNowak, Grzegorz
dc.contributor.authorRaniszewski, Marcin
dc.date.accessioned2015-06-03T11:14:51Z
dc.date.available2015-06-03T11:14:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2010 z.121 s.423-450 sum.
dc.identifier.issn0374-4817
dc.identifier.other0000027222
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/405
dc.description.abstractPraca przedstawia szereg zagadnień związanych z automatycznym tłumaczeniem katalogów i broszur reklamowych przy użyciu systemu klasy CAT (Computer-Aided Translation) i dokumentuje nasze prace związane z otrzymaniem efektywnych rozwiązań algorytmicznych. Programy CAT zwykle działają na poziomie małych segmentów tekstu (fraz), zorganizowanych w postaci słowników (ang. Translation Memory). Programy CAT umożliwiają m.in. swobodną nawigację po dokumencie, automatyczne tłumaczenie rozpoznanych fraz i sugestie tłumaczenia dla fraz podobnych do już istniejących w systemie, wygodne wyszukiwanie i edycję słowników. Ogólnie biorąc rozważane przez nas zagadnienia można podzielić na: dotyczące interfejsu użytkownika oraz dotyczące algorytmów tekstowych. W szczególności rozwiązaliśmy zagadnienia detekcji symboli (tj. sekwencji znaków nie wymagających tłumaczenia dla większości par językowych takich jak liczby, jednostki fizyczne, kody, numery fabryczne i referencyjne, zastrzeżone znaki towarowe itp.), edycji słowników, etykietowania wybranych elementów dokumentu, tłumaczenia z dziurami (ang. gaps), pasowania rozmytego (ang. fuzzy matching). Funkcjonalności te przyśpieszają pracę tłumacza, minimalizując szansę zaistnienia pewnych klas błędów w procesie tłumaczenia oraz ułatwiają zarządzanie dokumentem oraz bazą słowników. Tym samym, skrócony jest cykl produkcyjny dokumentu, co szczególnie jest ważne przy dokumentach DTP, które wymagają równoległego tłumaczenia na wiele języków (katalogi, broszury reklamowe).pl_PL
dc.description.abstractWe present and discuss a number of problems related to effective translation of product catalogues and advertising brochures with a CAT (Computer-Aided Translation) application. CAT tools usually work on smali text phrases (snippets) organized into so-called Translation Memories (TM). Those tools make it possible to navigate freely over the document, automatically translate recognized phrases and prompt suggestions for translating phrases similar to ones already found in the system, search and update the TMs, and more. The problems and issues we consider here can generally be divided into those related to the user interface and those based on text algorithms. In particular, we solved the problems of symbol detection (where "symbols" are sequences of characters which should not be translated, like numbers, abbreviations of physical units, product codes, reference numbers, registered symbols and trademarks etc), TM editing, document annotation, translating with gaps, fuzzy matching. Those functionalities speed up the work of a translator (e.g., by minimizing the probability of occurrence of some classes of errors in the translation process) and make the management and maintenance of the document and TMs easier. In this way, the document release cycle is shortened, which is of utmost importance for the DTP documents which require parallel translation into many languages (catalogues, advertising brochures).en_EN
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.titlePrzegląd zagadnień algorytmiczno-inżynierskich w aplikacji wspomagającej tłumaczenie przy tworzeniu wielojęzycznych wersji dokumentów DTP
dc.title.alternativeReview of algorithmic and engineering problems in a computer-aided translation application handling multi-language DTP documents
dc.typeArtykuł
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record