Show simple item record

dc.contributor.authorPakosz, Mieczysław Jan Jerzy
dc.date.accessioned2021-07-08T11:20:51Z
dc.date.available2021-07-08T11:20:51Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationPakosz, M. J. J. (2011). Wybrane formy zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej (UE) jako elementy oddziaływania na funkcjonowanie ukraińskiej gospodarki. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 47(1142), 83-99. https://doi.org/10.34658/oiz.2011.47.83-99
dc.identifier.issn0137-2599
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3778
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/oiz.2011.47.83-99
dc.description.abstractOpracowanie dotyczy zacieśniania więzi na linii UE – Ukraina. Jako elementy tej współpracy wybrano udział Ukrainy w programie TACIS, który służy głównie wspomaganiu transformacji systemowej, działań infrastrukturalnych oraz z zakresu ochrony środowiska. Ponadto opisano INOGATE – program dotyczący bezpieczeństwa energetycznego. Nieco uwagi poświęcono także zaangażowaniu euroregionalnemu Ukrainy w Euroregionie Karpackim oraz Bug. Uczestnictwo w programach pomocowych i powiązaniach euroregionalnych tworzy sieć oddziaływań ekonomicznych oraz w zakresie zarządzania pomiędzy partnerami.pl_PL
dc.description.abstractElaboration refer to strengthen of bonds between EU and Ukraine. As elements of those cooperation was select a participation of Ukraine in TACIS program, which is intend mainly to helping in transformational processing, infrastructural activity and in regard to environmental protection. Moreover there was describe an INOGATE program – relating to energy security. Some attention was focus on the euroregional engagement of Ukraine – in Carpathian and Bug Euroregions. Participating in assistance programs and euroregional connections create a system of economic and management influencing between the partners.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofZeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Tom 47, Nr 1142, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, ISSN 0137-2599.
dc.rightsFair use conditionen_EN
dc.rightsDla wszystkich w zakresie dozwolonego użytkupl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.subjectprogram TACISpl_PL
dc.subjectprogram INOGATEpl_PL
dc.subjectgospodarka ukraińskapl_PL
dc.subjectpowiązania euroregionalnepl_PL
dc.subjectEuropean Unionen_EN
dc.subjectUkraineen_EN
dc.subjectTACIS programen_EN
dc.subjectINOGATE programen_EN
dc.subjectUkrainian economyen_EN
dc.subjecteuroregional connectionsen_EN
dc.titleWybrane formy zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej (UE) jako elementy oddziaływania na funkcjonowanie ukraińskiej gospodarkipl_PL
dc.title.alternativeSelected forms of approach Ukraine to European Union (UE) as elemenst of influence on the functioning of Ukrainian economyen_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN
dc.rights.licenseLUT Licenseen_EN
dc.rights.licenseLicencja PŁpl_PL
dc.contributor.reviewerGreta, Marianna
dc.page.numbers. 83-99
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.34658/oiz.2011.47.83-99
dc.identifier.doi10.34658/oiz.2011.47.83-99


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record