Show simple item record

dc.contributor.authorOchendalski, Adrian
dc.contributor.authorKwiatkowski, Czesław
dc.contributor.otherOpiekun naukowy: Nowakowski, Andrzej B.
dc.date.accessioned2021-07-06T21:30:09Z
dc.date.available2021-07-06T21:30:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationOchendalski A., Kwiatkowski Cz., BIM – jak to z nim jest?. W: Kaszubska M. (red.), XIV Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, Łódź 2019, s. 123-128, 978-83-66287-73-0, doi: 10.34658/9788366287730.15
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/9788366287730.15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3760
dc.description.abstractBIM jest bardzo dużym ułatwieniem w wykonywaniu konstrukcji czy całych inwestycji. Skrót ten oznacza „modelowanie informacji o budynku” już na etapie jego projektowania czy wczesnej koncepcji. Korzystając z technologii BIM, mamy możliwość sprawdzenia zachowania się elementów od momentu zaprojektowania do momentu jego rozbiórki. Dzięki temu mamy możliwość kontroli inwestycji w kwestiach konstrukcji, zapotrzebowania na materiały oraz ewentualnych kolizji, które w etapie wykonawstwa mogą powodować opóźnienia. Dzięki technologii BIM mamy również możliwość współpracy osób z różnych branż na jednym modelu dzięki przechowywaniu projektów w tzw. „chmurze”, do których dostęp mają wszyscy uczestnicy projektu. Jest to „OPEN BIM”. W artykule postarano się przybliżyć więcej informacji o w/w technologii, jak również jej rodzaje zaproponowane przez mgr. inż. Dariusza Kasznii. Opisano również poziomy zaawansowania tej technologii, na czym one polegają oraz na jakim etapie jesteśmy my studenci. Przedstawiono też jak wygląda ta technologia w Polsce oraz porównano z zastosowaniem technologii na świecie. Postarano się podać przykłady, jak ważny jest przekaz informacji w naszym zawodzie, udowadniając, że zła koordynacja inwestycji i błędy projektowe mogą spowodować niewyobrażalne opóźnienia. Na koniec wymieniono wady i zalety BIM, gdyż technologia ta, jak każda inna, nie jest w stu procentach idealna.pl_PL
dc.description.abstractBIM is a great facilitation in the implementation of structures or entire investments. This abbreviation means "Building Information Modeling" at the stage of its design or early concept. Using BIM technology, we have the opportunity to check the behavior of elements from the moment of design to the moment of its demolition, when the building may be condemned to demolition for various reasons. Thanks to this, we have the ability to control in-vestments in matters of construction, material requirements and possible collisions that may cause delays in the execution phase. Thanks to BIM technology, we also have the opportunity to cooperate with people from various industries on one model thanks to the storage of projects in the so-called "Cloud", which all participants of the project have access to. It is "OPEN BIM". In the article we will try to provide more information about the above technology, as well as its types by mgr. Eng. Dariusz Kasznia, the President of the ECCBIM Foundation (European Center for Certification BIM). We will also describe the levels of advancement of this technology, what they are about and at what stage we are students. We will also present how this technology looks in Poland and compare it with the application of technology in the world. We will try to give examples of how important information is in our profession and that bad investment coordination, design mistakes can cause unimaginable delays. Finally, we will mention the advantages and disadvantages, because BIM, like any other technology is not one hundred percent perfect.en_EN
dc.language.isopl; streszcz.ang.pl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineeringen_EN
dc.publisherPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiskapl_PL
dc.relation.ispartofKaszubska M. (red.), XIV Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, Łódź 2019, 978-83-66287-73-0, doi: 10.34658/9788366287730
dc.rightsFair use conditionen_EN
dc.rightsDla wszystkich w zakresie dozwolonego użytkupl_PL
dc.titleBIM – jak to z nim jest?pl_PL
dc.typepaper (symposium proceedings)en_EN
dc.typereferat (materiały z sympozjum)pl_PL
dc.rights.licenseLUT Licenseen_EN
dc.rights.licenseLicencja PŁpl_PL
dc.identifier.doi10.34658/9788366287730.15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record