Recent Submissions

 • Development of paints and varnishes in the face of dynamic changes of end users`needs - challenges for raw material producers 

  Styrzyński, Robert; Koszewska, Małgorzata; Jałmużna, Irena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Paint and varnishes market is one of the fastest growing globally, mainly due to the huge demand in the construction industry. Based on the purpose of using paints, varnishes and other coatings industry can be categorized ...
 • Motywacja do bezpiecznej pracy w gabinetach stomatologicznych 

  Lewandowski, Jerzy; Markowska–Dyner, Agnieszka; Niciejewska, Marta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Lekarze stomatolodzy są wystawieni na szereg zagrożeń zawodowych, które powodują, że ich praca niesie za sobą znaczące ryzyko utraty zdrowia. Są oni narażeni przede wszystkim na czynniki biologiczne, chemiczne oraz ...
 • Identyfikacja zagrożeń zawodowych w pracy lekarza pierwszego kontaktu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń „nowych i pojawiających się” 

  Lewandowski, Jerzy; Marjański, Jacek; Niciejewska, Marta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Pracownicy placówek służby zdrowia są narażeni na wiele czynników, które zagrażają ich zdrowiu a nawet życiu. Lekarze należą do grupy pracowników służby zdrowia mającej bezpośredni kontakt z zagrożeniami, zwłaszcza ...
 • Sustainable development in electromobility 

  Kowalski, Daniel Jan; Depta, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  The article presents the importance of compliance with the principles of sustainable development in the automotive industry. Explains the term electromobility, electromobility development plan and the origin, meaning and ...
 • Programy edukacji europejskiej w wychowaniu przedszkolnym 

  Kopeć, Agata; Antczak, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Wychowanie przedszkolne to jeden z ważniejszych szczebli edukacji w Polsce. Działania podejmowane właśnie w tym okresie wpływają na całe przyszłe życie dziecka, rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny. To przedszkola ...
 • Klasyfikacja ABC/XYZ w zarządzaniu gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

  Kaczorowska, Zuzanna; Staniec, Iwona; Szczygieł, Nina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Celem artykułu jest przedstawienie wad i zalet metody ABC/XYZ wykorzystywanej w procesie zarządzania zapasami. W artykule, na podstawie otrzymanych danych, została przeprowadzona analiza ABC, XYZ oraz stworzona macierz ...
 • Prognozowanie popytu na nowo wprowadzany produkt 

  Idczak, Maja; Staniec, Iwona (Lodz University of Technology Press, 2019)
  W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody analogii historycznych do przeprowadzenia prognozy popytu dla nowo wprowadzanego na rynek produktu. Metodę zastosowano w praktycznym przypadku analizowanego przedsiębiorstwa ...
 • Metoda szczupłego zarządzania w rozwoju zrównoważonego rolnictwa 

  Adamus, Wiktor; Bogacz, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Ludzkość od zarania dziejów zmaga się ze zjawiskiem głodu, którego likwidacja zależy od produkcji żywności i jej dystrybucji. Pomimo coraz lepszej efektywności, rolnictwo nie jest w stanie nadążyć za rosnącą liczbą konsumentów ...