Recent Submissions

 • Kwestionariusz postaw wobec bezpieczeństwa (KPwB) – konstrukcja i charakterystyka psychometryczna 

  Znajmiecka-Sikora, Marta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Artykuł prezentuje konstrukcję i badanie wartości psychometrycznej Kwestionariusza Postaw wobec Bezpieczeństwa. Metoda służy do pomiaru postaw wobec bezpieczeństwa, traktowanych jako ogół względnie trwałych dyspozycji do ...
 • Zarządzanie w trakcie wprowadzania zmian organizacyjno-technicznych w przedsiębiorstwie a bezpieczeństwo pracy 

  Rybińska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Jak powiedział Henry Ford „Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj”, a zatem funkcjonowanie i rozwój każdego przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związane z koniecznością wprowadzania ciągłych zmian. Artykuł ...
 • E-urząd Miasta Łodzi. Ocena funkcjonowania marketingu internetowego 

  Pąsiek, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Celem artykułu jest zaprezentowanie i ocena funkcjonowania e-marketingu w Urzędzie Miasta Łodzi. Badania oparte są na źródłach wtórych oraz wynikach badań pierwotnych z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej. Przedstawione ...
 • Metaforyczny opis organizacji publicznej. Państwowa Inspekcja Sanitarna w świetle teorii Garetha Morgana 

  Mańkowski, Waldemar (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Celem pracy jest zweryfikowanie hipotezy, że teoria Garetha Morgana – metaforyczne podejście do organizacji – jest przydatna do opisu publicznej – rządowej organizacji, której działania podlegają restrykcyjnym regulacjom ...
 • Analiza rynku meblarskiego 

  Kaczorowska, Zuzanna; Staniec, Iwona; Szczygieł, Nina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Analiza rynku umożliwia weryfikację potencjału tkwiącego w danym segmencie. Co więcej, pomaga zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wzmocnić dotychczasową pozycję na rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwo może właściwie ...
 • Właściwości psychometryczne skróconej wersji Kwestionariusza Klimatu Bezpieczeństwa-50 (KKB-50) 

  Znajmiecka-Sikora, Marta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki prac poświęconych skróconej wersji kwestionariusza do pomiaru klimatu bezpieczeństwa. Klimat bezpieczeństwa rozumiany jest jako suma moralnych spostrzeżeń pracowników na temat ...
 • Koncepcja dynamicznych kompetencji jako paradoks w zarządzaniu 

  Penc-Pietrzak, Ilona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Koncepcja dynamicznych kompetencji stanowi paradoks w zarządzaniu, ponieważ bazuje na dwóch pozornie wykluczających się elementach: sztywnych rutynach organizacyjnych i dynamicznych kompetencjach. Rutyny zapewniają ...
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2011-2016 

  Olesińska, Katarzyna; Kędzierska, Kinga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Celem artykułu jest zbadanie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw w latach 2011- 2016. Przedstawione wyniki porównano z danymi przedstawionymi w pracy Baruka [2012, ss. 66-79]. Z analizy porównawczej wynika, ...
 • Wypadki przy pracy na przykładzie wybranego przewoźnika kolejowego 

  Lewandowski, Jerzy; Mielczarek, Dariusz Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  W niniejszym artykule szczegółowo przedstawiono sytuację związaną z wypadkami przy pracy na przykładzie wybranego przewoźnika kolejowego o ugruntowanej i stabilnej pozycji lidera. Dokonano analizy działań podejmowanych przez ...
 • Współczesna koncepcja strukturalizacji procesu sprzedaży typu B2B - "maszyna" sprzedażowa w przedsiębiorstwach w Polsce 

  Augustyn, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Artykuł obejmuje współczesne podejście do procesu sprzedaży w przedsiębiorstwach. W chwili obecnej na wielu rynkach (także na rynku polskim) funkcjonuje tradycyjne podejście do sprzedaży, związane z indywidualnym i ...