Recent Submissions

 • Kryzys gospodarczy jako kryzys zaufania do instytucji gospodarczych i politycznych 

  Kopeć, Agata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
  Każdy kryzys gospodarczy dotykający gospodarki światowej niesie za sobą ogromne konsekwencje ekonomiczne i finansowe, które są szeroko analizowane i omawiane w licznych opracowaniach naukowych, programach telewizyjnych ...
 • Rola socjobiologii i psychologii ewolucyjnej w wyjaśnianiu podobieństw i różnic w zachowaniach ludzi i zwierząt. 

  Antczak, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
  Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę łączenia nauk społecznych z innymi dziedzinami naukowymi, takimi jak socjobiologia oraz psychologia ewolucyjna. To właśnie poprzez nie, naukowcy starają się ...
 • Marketing baz danych jako żródło konkurencyjnej przewagi i narzędzie dyskursywnego tworzenia klienta jako obszaru wiedzy 

  Grajeta, Paulina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
  Wobec rosnącego znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz cyfrowych przepływów danych, które umożliwiają te technologie,coraz więcej podmiotów gospodarczych poszukuje sposobów na zwiększenie swoich ...
 • Kapitał intelektualny w organizacjach i jego wykorzystanie do rozwoju innowacji 

  Pasek, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
  Celem pracy jest zaprezentowanie kapitału intelektualnego i jego potencjału, który przyczynia się do rozwoju innowacji w organizacji. W artykule zostaną przybliżone wybrane zagadnienia z zakresu relacji między kapitałem ...
 • Zarządzanie ryzykiem w systemie produkcyjnym – studium przypadku 

  Rysińska-Wojtasik, Dominika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
  W artykule podjęto problematykę zarządzania ryzykiem systemów produkcyjnych przez analizę i ocenę ryzyka. Przedstawiono literaturowe podejście do procesu zarządzania ryzykiem. Omówiono wykorzystanie zintegrowanej metodyki ...
 • Działalność agentów ubezpieczeniowych w wybranych teoriach motywacji 

  Luterek, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
  Motywacja do wykonywania pracy jest przedmiotem ciągłych badań od ponad siedemdziesięciu lat. Badacze wciąż spierają się w zakresie najważniejszych determinant podejmowania pracy zarobkowej i dokładnie analizują wpływ ...
 • Zarządzanie zasobami załogi, czyli jak uniknąć błędów zarządczych 

  Liszkowska, Wiktoria (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Artykuł przedstawia rys historyczny procesu wdrażania szkoleń z zakresu zarządzania zasobami załogi, istotę i cele programu oraz wpływ CRM na jakość świadczonych usług przez linie lotnicze. Omawia także najpopularniejszą ...
 • Wpływ celów zarządczych na zarządzanie spółkami komunalnymi 

  Klimek, Dariusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wprowadziła zależność wynagrodzenia zmiennego członka zarządu spółki komunalnej od stopnia realizacji obligatoryjnie ...
 • Rola CSR w działalności firmy The Coca Cola Company 

  Klimkiewicz, Karolina; Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Z biegiem lat powstaje coraz więcej koncepcji wspomagających przedsiębiorstwa w ich codziennej działalności. Coraz częściej wdrażaną koncepcją w obszarze działań strategicznych firm jest Corporate Social Responsibility, czyli ...