Show simple item record

dc.contributor.advisorSnycerski, Marek
dc.contributor.authorSzkudlarek, Joanna
dc.date.accessioned2021-06-28T10:56:27Z
dc.date.available2021-06-28T10:56:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSzkudlarek J., Konstrukcja, technologia i metodyka oceny multifunkcjonalnej tkaniny żakardowej typu „blackout” do zastosowań we wnętrzach użyteczności publicznej. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 75, No. 1226, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, s. 5-38, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2019.75.5-38.
dc.identifier.issn0076-0331
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3682
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/tex.2019.75.5-38
dc.description.abstractNiniejsza rozprawa jest oparta na ponad dziesięcioletnim doświadczeniu zawodowym autora. Obszar zainteresowań i działań autora pokrywa się z obszarem naukowym pracy. Idea rozprawy osadzona jest w rzeczywistości, odnosi się bowiem do fizycznie zaistniałej sytuacji problemowej. Zidentyfikowano złożony problem techniczny w obszarze wnętrz użyteczności publicznej, a następnie przekształcono w problem naukowy będący przedmiotem rozważań niniejszej rozprawy. Zasłony we wnętrzach użyteczności publicznej należy rozpatrywać również jako obiekty pionowego stosowania, które, spoczywając na systemie zawieszenia, muszą pozostawać mobilne, być montowane i demontowane przez człowieka zgodnie z przepisami BHP. Tak rozumiany system zaciemnienia w praktyce stanowią dwie, zawieszone jedna za drugą, tkaniny: dekoracyjna (żakardowa) i barierowa dla światła widzialnego (blackout). Stosowane dotychczas rozwiązanie oznacza podwojenie ilości i ciężaru tkanin na systemie nośnym, w konsekwencji przynosząc problemy techniczne i ograniczenia. Zaprezentowane nowe podejście do projektowania tkanin wielowarstwowych pozwala na połączenie dwóch kluczowych funkcji: dekoracyjnej i barierowej wobec promieniowania widzialnego w jednej tkaninie zasłonowej. Integracja funkcji w jednym wyrobie to nowy rodzaj konstrukcji tkaniny, w której lewa strona, niezależna względem prawej, pełni funkcje tkaniny podszewkowej. Nowa tkanina, zgodnie z trendami we współczesnym projektowaniu architektonicznym, odpowiada na potrzeby projektantów wnętrz i architektów. Zasłona jako element wystroju powierzchni okiennej, która w rozumieniu architektów łączy wnętrze z otoczeniem, wpływa na wygląd elewacji budynku, a także na postrzeganie ładu przestrzennego miasta. Nowa konstrukcja lewej strony tkaniny wyczerpuje ten problem, wspomagając myśl architektoniczną. Praca zawiera pionierskie badania dotyczące możliwości multiplikowania funkcji w tkaninach wielowarstwowych, przy ich jednoczesnej separacji i przypisaniu do każdej z warstw. Koncentracja trzech funkcji w jednym wyrobie to perspektywa wielu korzyści związanych z minimalizacją ilości i ciężaru tkanin zasłonowych na systemie nośnym. W praktyce oznacza to poprawę operowania tkaninami, od etapu konfekcjonowania po montaż i demontaż, w celu konserwacji oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi i obiektu. Innowacyjna, nieistniejąca dotąd konstrukcja tkaniny wymagała opracowania nowych procedur technologicznych i badawczych, które poszerzają wiedzę w obszarze współczesnego celowego projektowania i analiz instrumentalnych barierowych struktur tkanych. Zatem oprócz charakteru aplikacyjnego, poprzez opracowanie metodyki badawczej i wskaźników oceny wielofunkcyjnej tkaniny żakardowej o właściwościach blackout, praca wnosi wkład w badania nad własnościami optycznymi tekstyliów, w których wymagana jest całkowita barierowość świetlna. Przedmiotem niniejszej publikacji jest metodyka oceny własności barierowych tkanin zaciemniających typu blackout opracowana na potrzeby oceny nowej konstrukcji tkaniny zasłonowej.pl_PL
dc.description.abstractThe following dissertation is based on the author's over ten years of professional experience. The author's area of interests and activities coincide with the scientific area of the work environment. The nature of the dissertation qualifies it for the application category. The result of technological work is an innovative construction of curtain fabric with barrier properties for visible light (VIS). There is a demand for the expected research result in a well-defined area of interior furnishing of public utilities in the hotel sector and business zone (HoReCa and MICE). The work includes pioneering research on the possibility of multiplication of functions in multilayer fabrics, with their simultaneous separation and assignment to each of layers. On the other hand, a huge scientific contribution of the work is a new objective method of assessing the new generation of blackout fabrics with barrier properties resulting from the special fabric structure. The subject of this publication is the methodology for assessing the barrier properties of blackout fabrics developed for the purpose of assessing the new construction of curtain fabric and its subsequent classification. The authorial methodology for assessing the barrier phenomenon of curtain fabrics was developed using a designed test stand for linear tracking of the fabric structure. The study confirmed that due to this method, the desired measurement sensitivity was achieved, which detects individual lumens and each change in the structural structure of fabrics. It has been shown that the determined barrier indicators Transmittance (Pn) and Blackout Capability (Ztk, n) calculated on the basis of the sums of intensity values describe the variability of the structure on the defined surface of the fabric in a quantitative and therefore objective way. Both the test stand and the developed methodology of evaluating the darkening capabilities of blackout fabrics have been adapted for further implementation in industrial applications.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 75, No. 1226, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, ISSN 0076-0331.
dc.rightsFair use conditionen_EN
dc.rightsDla wszystkich w zakresie dozwolonego użytkupl_PL
dc.subjecttkanina żakardowapl_PL
dc.subjecttkaniny dekoracyjnepl_PL
dc.subjectzasłonypl_PL
dc.subjecttkaniny blackoutpl_PL
dc.subjectwłaściwości barierowepl_PL
dc.subjectświatło widzialnepl_PL
dc.subjecttkaniny multifunkcjonalnepl_PL
dc.subjectjacquard fabricsen_EN
dc.subjectdecorative fabricsen_EN
dc.subjectblackout fabricsen_EN
dc.subjectvisible lighten_EN
dc.subjectcurtainsen_EN
dc.subjectbarrier propertiesen_EN
dc.subjectmultifunctional fabricsen_EN
dc.titleKonstrukcja, technologia i metodyka oceny multifunkcjonalnej tkaniny żakardowej typu „blackout” do zastosowań we wnętrzach użyteczności publicznejpl_PL
dc.title.alternativeDesign, technology and evaluation methodology of multifunctional jacquard blackout fabric for public interiors applicationsen_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN
dc.rights.licenseLUT Licenseen_EN
dc.rights.licenseLicencja PŁpl_PL
dc.contributor.reviewerDrobina, Robert
dc.contributor.reviewerMajchrzycka, Katarzyna
dc.page.numbers. 5-38
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.34658/tex.2019.75.5-38
dc.identifier.doi10.34658/tex.2019.75.5-38


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record