Recent Submissions

  • Włókna celulozowe o właściwościach luminescencyjnych 

    Erdman, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
    Głównym celem przedstawionej rozprawy doktorskiej było otrzymanie włókien celulozowych modyfikowanych organicznymi i nieorganicznymi związkami luminescencyjnymi do zastosowania w dokumentach i tekstyliach. Podstawowym ...
  • Wpływ technologii wytwarzania na parametry anten tekstylnych 

    Nowak, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
    Praca doktorska składa się z części teoretycznej, eksperymentalnej oraz wniosków. Cześć eksperymentalna rozprawy doktorskiej składa się z trzech części. W pracy wytworzono anteny tekstylne trzema różnymi metodami: ...