Show simple item record

dc.contributor.advisorZajączkowski, Jerzy
dc.contributor.authorStasik, Kinga
dc.date.accessioned2021-06-24T10:13:05Z
dc.date.available2021-06-24T10:13:05Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationStasik K., Analiza metod separacji wykroju z nakładu materiału. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 64, No. 1013, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 119-131, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2008.64.119-131.
dc.identifier.issn0076-0331
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3659
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/tex.2008.64.119-131
dc.description.abstractW pracy przedstawiono cztery modele matematyczne mechanizmu chwytaka o napędzie elektrycznym, charakteryzujące się różnymi cechami. Do każdego modelu sformułowano równania opisujące ich charakterystykę kinematyczną i dynamiczną. Otrzymane równania rozwiązano numerycznie. Wyniki obliczeń ilustrujące reologiczną reakcję materiału na działanie chwytaków przedstawiono na wykresach. Opracowanemu modelowi chwytaka, charakteryzującemu się zwiększoną powierzchnią roboczą, w dniu 27.09.2007 r. udzielono patentu na wynalazek pt. "Urządzenie do pobierania pojedynczej warstwy z nakładu materiału " nr P-368085. Chwytak ten wykorzystuje zjawisko tarcia pomiędzy warstwami tkaniny oraz pomiędzy tkaniną a podłożem do separowania tkaniny. Na podstawie jego modelu przeanalizowano operację rozdzielania warstwy materiału z nakładu. Dla oceny możliwości pobierania pojedynczego wykroju z nakładu materiału według opracowanego pomysłu, zbudowano stanowisko badawcze, zawierające model tego chwytaka. Metodą eksperymentalną zbadano skuteczność separacji różnych rodzajów tkanin i dzianin.pl_PL
dc.description.abstractThe dissertation presents four mathematical models of the gripper mechanism that are characterized by different properties. The analysis has been conducted for grippers with an electric drive. For each model, the equations describing their kinematic and dynamic characteristies have been formulated. The equations have been solved numerically. The calculation results that illustrate a rheological reaction of the fabric to the operation of grippers are shown on diagrams. The developed gripper has been patent at the Polish Patent Office in 27.09.2007 entitled "Device for gripping a single layer from the material stack" as the invention project no. P-368085. A separation of the fabric layer from the stack has been analyzed on the basis of the gripper model in which the phenomenon of frietion was employed. To evaluate the possibility of separating a single pattern from the fabric stack with the method described, a test stand including a gripper model based on the device that separates a single fabric layer has been built. The efficiency of separation of various types of woven and knitted fabries has been experimentally investigated on a specially built test stand.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 64, No. 1013, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, ISSN 0076-0331.
dc.rightsFair use conditionen_EN
dc.rightsDla wszystkich w zakresie dozwolonego użytkupl_PL
dc.subjectseparacja wykrojupl_PL
dc.subjectseparacja tkaninpl_PL
dc.subjectchwytakpl_PL
dc.subjectchwytak o napędzie elektrycznympl_PL
dc.subjectprodukcja odzieżypl_PL
dc.subjectseparation methods of a patternen_EN
dc.subjectseparation methods of fabricsen_EN
dc.subjectgripperen_EN
dc.subjectgripper with an electric driveen_EN
dc.subjectproduction of clothesen_EN
dc.titleAnaliza metod separacji wykroju z nakładu materiałupl_PL
dc.title.alternativeAnalysis of separation methods of a pattern from the fabric stacken_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN
dc.rights.licenseLUT Licenseen_EN
dc.rights.licenseLicencja PŁpl_PL
dc.contributor.reviewerWięźlak, Włodzimierz
dc.contributor.reviewerStadnicki, Jacek
dc.page.numbers. 119-131
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.34658/tex.2008.64.119-131
dc.identifier.doi10.34658/tex.2008.64.119-131


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record