Recent Submissions

 • Ocena niejednorodności właściwości mechanicznych nitek na podstawie analizy sił w nitce, w krótkiej strefie rozciągania 

  Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
  W technologiach włókienniczych występują strefy rozciągania nitek, pomiędzy elementami maszyn lub na ich elementach roboczych, przez które przędza przemieszcza się, podlegając rozciąganiu. Długość tych stref wynosi od kilku ...
 • Analiza metod separacji wykroju z nakładu materiału 

  Stasik, Kinga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
  W pracy przedstawiono cztery modele matematyczne mechanizmu chwytaka o napędzie elektrycznym, charakteryzujące się różnymi cechami. Do każdego modelu sformułowano równania opisujące ich charakterystykę kinematyczną i ...
 • Strategia marki - analiza rynku odzieży sportowej na jednolitym rynku europejskim 

  Malinowska-Olszowy, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
  Produkcja odzieży sportowej jest jedną z sił napędowych rozwoju tekstyliów tzw. inteligentnych, i właśnie z tego powodu może stać się jednym z nowoczesnych produktów eksportowych pozwalających na konkurencyjność na rynkach ...
 • Projektowanie włóknistych wyrobów nietkanych przeznaczonych na warstwy przeciwuderzeniowe 

  Maklewska, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
  W wyniku badań uzyskano materiał włóknisty, o strukturze przestrzennej, przeznaczony na warstwy przeciwuderzeniowe w ochraniaczach stosowanych w ubiorach i wyposażeniu ochronnym osób uprawiających sporty urazogenne. ...
 • Technologia i własności dzianin wytwarzanych z półproduktów przędzalniczych 

  Śledzińska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
  Opracowano nową technologię rządkowych dzianin lewoprawych wytwarzanych z półproduktów przędzalniczych. Innowacyjność polega na zastąpieniu tradycyjnego surowca jakim zasilane są maszyny dziewiarskie - przędzy - surowcem ...
 • Antybakteryjne i atrombogenne włókna poliestrowe 

  Karaszewska, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
  Opracowano metodę otrzymywania implantów medycznych z poli(tereftalanu etylenowego) PET o właściwościach antybakteryjnych i atrombogennych, na które są wrażliwe bakterie Gram+ i Gram-. Metoda polegała na dwustopniowej ...
 • Analiza wpływu tekstyliów na wyładowania koronowe 

  Ciesielska, Izabela Luiza (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
  Praca dotyczy badania wpływu tekstyliów na obrazy wyładowań koronowych powstałe wokół opuszków palców rąk ochotników. Prezentowane badania mają na celu stwierdzenie czy foto grafia wyładowań koronowych ( FWK) jest ...
 • Nowej generacji prekursorowe włókna pan z nanododatkami ceramicznymi 

  Boguń, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
  W oparciu o przeprowadzone badania wpływu podstawowych parametrów procesu formowania na strukturę i właściwości włókien opracowano warunki wytwarzania nowej generacji prekursorowych włókien poliakrylonitrylowych, zawierających ...
 • Modelowanie zmian struktury tkaniny poddanej statycznym obciążeniom 

  Barburski, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
  Praca ma zarysowane, ale splecione ze sobą, dwa nurty. Pierwszy dotyczy opracowania narzędzia do analizy zmian struktury tkaniny poddanej rozciąganiu. Drugi dotyczy badania zmian struktury tkanin poddanych naprężeniom ...