Show simple item record

dc.contributor.authorJakubowski, Witold
dc.contributor.authorKlimek, Leszek
dc.contributor.authorSzymański, Witold
dc.contributor.authorWalkowiak, Bogdan
dc.date.accessioned2021-05-20T06:57:12Z
dc.date.available2021-05-20T06:57:12Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationJakubowski W., Klimek L., Szymański W., Walkowiak B., Mikroskopia fluorescencyjna (MF) i elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) w badaniu biofilmu bakteryjnego. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 25-29, ISSN 0473-7733.
dc.identifier.issn0473-7733
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3478
dc.descriptionMateriały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".pl_PL
dc.description.abstractW ciągu ostatnich lat niezwykle dynamicznie rozwijają się nauki łączące zagadnienia medyczne i inżynierskie. Jednym z efektów obserwowanego postępu jest coraz szerszy zakres wykorzystania biomateriałów wspomagających funkcje życiowe pacjenta. Obecnie medycyna dysponuje materiałami o odpowiedniej charakterystyce fizykochemicznej, a także wysokiej biozgodności. Wciąż jednak obecność implantów może być przyczyną oportunistycznych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą kolonizować sztuczne elementy, tworząc na ich powierzchni wielowarstwowy biofilm. W tej postaci skutecznie opierają się działaniu układu odpornościowego oraz antybiotyków i stają się źródłem wielu zakażeń. Praca przedstawia porównanie dwóch metod obserwacji bakterii na powierzchniach implantów, wskazując na zalety i ograniczenia stosowania mikroskopii fluorescencyjnej i elektronowej mikroskopii skaningowej.pl_PL
dc.description.abstractThe one effect of continuous development of medicine is larger range of using biomaterials for aid functions of patients living. Currently, a medicine has new materials, which are characterized by adequate for different applications physical and chemical properties and a high biocompatibility. Still a presence of implant may be a case of opportunity infection. Bacteria can colonies artificial elements and made on it surfaces multilayer biofilm. In this form biofilm resist human immunologie system and therapy by drugs and antibiotics. This work shows comparison of two method of bacteria observation on implants surfaces and it points at advantages and limitations of used fluorescent microscope and electron-scanning microscope.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo SIGMA-NOTpl_PL
dc.relation.ispartofRozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, ISSN 0473-7733.
dc.subjectimplanty medycznepl_PL
dc.subjectmikroskopia fluorescencyjnapl_PL
dc.subjectelektronowa mikroskopia skaningowapl_PL
dc.subjectbiofilm bakteryjny na powierzchni implantów medycznychpl_PL
dc.subjectmedical implantsen_EN
dc.subjectfluorescence microscopyen_EN
dc.subjectscanning electron microscopyen_EN
dc.subjectbacterial biofilm on the surface of medical implantsen_EN
dc.titleMikroskopia fluorescencyjna (MF) i elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) w badaniu biofilmu bakteryjnegopl_PL
dc.title.alternativeFluorescence microscope and scanning electron microscope in study of bacterials biofilm growhen_EN
dc.typereferatpl_PL
dc.typepaperen_EN
dc.page.numbers. 25-29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record