Show simple item record

dc.contributor.authorKwapisz, Ewa
dc.contributor.authorPiątkowska, Aneta
dc.contributor.authorPiotrowicz-Wasiak, Małgorzata
dc.contributor.authorWojdowska, Wioletta
dc.contributor.authorBielecki, Stanisław
dc.date.accessioned2021-05-19T07:45:17Z
dc.date.available2021-05-19T07:45:17Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationKwapisz E., Piątkowska A., Piotrowicz-Wasiak M., Wojdowska W., Bielecki S., Biodegradacja węglowodorów oleju napędowego w obecności podwyższonych stężeń jonów żelaza i ołowiu. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 124-129, ISBN 83-919038-2-6.
dc.identifier.isbn83-919038-2-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3457
dc.description.abstractSkażeniom substancjami ropopochodnymi często towarzyszą zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Ich obecność może mieć wpływ na wzrost i proces biodegradacji węglowodorów. Wyniki uzyskane dla szczepów G. alkanivorans S7 i P. fluorescens SL3 wskazują, że obecność jonów żelaza i ołowiu w stężeniach 50 i 100 mg/I powoduje ograniczenie degradacji węglowodorów oleju napędowego. Jony żelaza w zastosowanych dawkach ograniczają aktywność emulgacyjną szczepów. Efektu takiego nie obserwuje się w hodowlach z jonami ołowiu. Łączna obecność jonów żelaza i ołowiu w hodowlach szczepu P. fluorescens SL3 powoduje silne ograniczenie biodegradacji węglowodorów cięższych i gromadzenie się pośredników metabolizmu.pl_PL
dc.description.abstractHeavy metals contamination often accompanies pollution with petroleum oil derivatives. Metal ions may considerably affect the microbial growth and process of hydrocarbons biodegradation. The results obtained for bacterial strains Gordonia alkanivorans S7 i Pseudomonas fluorescens SL3 indicated the limitation of degradation of fuel oil hydrocarbons in presence ferric and lead ions in concentrations 50 and 100 mg/I. The ferric ions in these doses limit the emulsifying activity of both strains. This effect wasn 't observed for lead ions. The combined presence of ferric and lead ions in P. fluorescens SL3 cultures caused reduction of long chain hydrocarbons and accumulation of metabolism derivatives.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolitechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technologyen_EN
dc.relation.ispartofRozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, ISBN 83-919038-2-6.
dc.subjectbiodegradacjapl_PL
dc.subjectmetale ciężkie - zanieczyszczeniapl_PL
dc.subjectbiodegradacja węglowodorówpl_PL
dc.subjectolej napędowy - degradacjapl_PL
dc.subjectbiodegradationen_EN
dc.subjectheavy metals - impuritiesen_EN
dc.subjecthydrocarbon biodegradationen_EN
dc.subjectdiesel oil - degradationen_EN
dc.titleBiodegradacja węglowodorów oleju napędowego w obecności podwyższonych stężeń jonów żelaza i ołowiupl_PL
dc.title.alternativeBiodegradation of fuel oil hydrocarbons in presence of high concentration of iron and lead ionsen_EN
dc.typereferatpl_PL
dc.typepaperen_EN
dc.page.numbers. 124-129


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record