Show simple item record

dc.contributor.authorBogusławska-Kozłowska, J.
dc.contributor.authorJeruzal, J.
dc.contributor.authorKozicki, J.
dc.date.accessioned2021-05-18T11:55:55Z
dc.date.available2021-05-18T11:55:55Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationBogusławska-Kozłowska J., Jeruzal J., Kozicki J., Metody naprawy konstrukcji drewnianych porażonych przez czynniki biologiczne. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 336-339, ISBN 83-87202-93-2.
dc.identifier.isbn83-87202-93-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3450
dc.description.abstractNadmierna wilgotność, grzyby domowe i pleśniowe oraz owady - techniczne szkodniki drewna - stanowią podstawową grupę czynników powodujących powstawanie rozwarstwień, pęknięć oraz rozkład i korozję drewna i materiałów drewnopochodnych zastosowanych w konstrukcji budynków. Powszechnie stosowane są inżynierskie metody napraw uszkodzonych elementów i ustrojów konstrukcyjnych, które polegają na wymianie uszkodzonych elementów lub na wprowadzeniu elementów wzmacniających. W referacie przedstawiono nowoczesne metody naprawy z zastosowaniem żywic epoksydowych. Żywica wypełnia powstałe zarysowania, pęknięcia lub ubytki, tworząc z pozostałą zdrową strukturą drewna połączenie niepodatne. Pozwala to na przywrócenie konstrukcji wymaganej nośności z jednoczesnym zachowaniem walorów estetycznych drewnianego ustroju konstrukcyjnego.pl_PL
dc.description.abstractExcessive humidity, Basidiomycetes and moulds as well as insects - technical wood pests - form the basic group of factors causing delamination, cracks, decay and corrosion of wood and wood-based materials used in buildings construction. Engineery methods of repairing damaged construction elements and structures involving replacing those parts or injecting strengthening elements are widely used. This paper presents modern repair methods using epoxide resins. Resin fills scratches, cracks or defects creating inflexible connection between healthy wood structure. This action allows to restore desired load-carrying ability of the construction along with preserving construction structure aestetical values.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolitechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technologyen_EN
dc.relation.ispartofRozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001, ISBN: 83-87202-93-2.
dc.subjectkonstrukcje drewniane - uszkodzeniapl_PL
dc.subjectżywica epoksydowapl_PL
dc.subjectkonstrukcje drewniane - czynniki biologiczne - uszkodzeniapl_PL
dc.subjectwooden structures - damageen_EN
dc.subjectepoxy resinen_EN
dc.subjectwooden structures - biological factors - damageen_EN
dc.titleMetody naprawy konstrukcji drewnianych porażonych przez czynniki biologicznepl_PL
dc.title.alternativeMethods of repairing wooden constructions paralysed by biological factorsen_EN
dc.typereferatpl_PL
dc.typepaperen_EN
dc.page.numbers. 336-339


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record