Show simple item record

dc.contributor.authorZiemiński, K.
dc.contributor.authorPielech-Przybylska, K.
dc.contributor.authorSzopa, J.St.
dc.date.accessioned2021-05-18T09:27:07Z
dc.date.available2021-05-18T09:27:07Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationZiemiński K., Pielech-Przybylska K., Szopa J. St., Mikrobiologiczny rozkład wybranych węglowodorów stanowiących zanieczyszczenie powietrza. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 274-279, ISBN 83-87202-93-2.
dc.identifier.isbn83-87202-93-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3444
dc.description.abstractPodjęto próby wyselekcjonowania mikroorganizmów, które charakteryzowały się najlepszym wzrostem w podłożach zawierających jako jedyne źródło węgla: chloroform, aceton, fenol, metanol, octan butylu lub butanol. Wyizolowane mikroorganizmy służyły do zaszczepienia filtra biologicznego, w którym poddawano biodegradacji butanol oraz octan butylu stosując zmienne natężenie przepływu gazu przez biofiltr oraz zmienne obciążenia substratowe. Najwyższy efekt oczyszczania - 91 % uzyskano dla obu rozkładanych związków przy obciążeniach substratowych wynoszących odpowiednio 92,95 mg/m3· s dla n-butanolu oraz 12,4 mg/m3 · s dla octanu n-butylu. W ramach badań oceniano mieszaninę kultur bakteryjnych i drożdży, które wyselekcjonowały się w czasie prowadzonego procesu, wyznaczając minimalne stężenie hamujące wzrost mikroorganizmów.pl_PL
dc.description.abstractIn the studies, an attempt was made to isolate microorganisms which were characterized by the best growth in substrates containing chloroform, acetone, phenol, methanol, butyl acetate or butanol as the sole source of carbon. The isolated organisms were used to inoculate a biologica! filter, in which butanol and butyl acetate were subjected to biodegradation by applying a variable intensity of a gas flow through the biofilter and a variable substrate loads. The best effect of purification, of 91 % was obtained for both compounds decomposed at substrate loads of 92.95 mg/m3 · s for n~butanol and 12.4 mg/m3 · s for n-butyl acetate, respectively. Following the termination of the investigations, a mixture of bacterial cultures and yeast, which were isolated in the course of the process conducted, determining the minimal concentration hampering the growth of the microorganisms.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolitechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technologyen_EN
dc.relation.ispartofRozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001, ISBN: 83-87202-93-2.
dc.subjectzanieczyszczenie powietrzapl_PL
dc.subjectszkodliwa emisja węglowodorówpl_PL
dc.subjectwęglowodory - zanieczyszczenie powietrzapl_PL
dc.subjectair pollutionen_EN
dc.subjectharmful emission of hydrocarbonsen_EN
dc.subjecthydrocarbons - air pollutionen_EN
dc.titleMikrobiologiczny rozkład wybranych węglowodorów stanowiących zanieczyszczenie powietrzapl_PL
dc.title.alternativeMicrobiological decomposition of selected hydrocarbons constituting air pollutionen_EN
dc.typereferatpl_PL
dc.typepaperen_EN
dc.page.numbers. 274-279


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record