Show simple item record

dc.contributor.authorSolecka, M.
dc.contributor.authorLedakowicz, S.
dc.date.accessioned2021-05-18T07:45:32Z
dc.date.available2021-05-18T07:45:32Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationSolecka M., Ledakowicz S., Biologiczno-chemiczne utlenianie ścieków włókienniczych. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 157-161, ISBN 83-87202-93-2.
dc.identifier.isbn83-87202-93-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3440
dc.description.abstractZintegrowane procesy utleniania biologiczno - chemicznego zastosowano do oczyszczania ścieków włókienniczych, zawierających obok zanieczyszczeń nie ulegających biodegradacji także związki podatne na rozkład biochemiczny. Wykazano, że w systemie oczyszczania, w którym metody pogłębionego utleniania (AOPs) stanowią etap pośredni pomiędzy dwoma etapami utleniania biologicznego ścieków można osiągnąć znacznie większą redukcję ładunku zanieczyszczeń niż w systemie, w którym utlenianie chemiczne poprzedza biodegradację. Świadczy o tym 35-85% obniżenie wartości ChZT w ściekach poddanych pogłębionemu utlenianiu, a następnie oczyszczanych metodą osadu czynnego w porównaniu z 85-94% redukcją tego parametru, gdy biodegradację na złożu zraszanym zastosowano przed i po oczyszczaniu chemicznym.pl_PL
dc.description.abstractIntegrated processes of biological and chemical oxidation were used for treatment of textile wastewater which contained, beside pollutants which were not biodegradable, also compounds susceptible to biochemical decomposition. It was shown that in the system of wastewater treatment in which advanced oxidation processes (AOPs) constituted an intermediate stage between two steps of biological oxidation of the wastewater it was possible to achieve much higher reduction of pollutant load than in the system in which chemical oxidation preceded biodegradation. This was confirmed by 35-85% decrease of COD value in the wastewater subjected to the advanced oxidation and next treated by the active sludge method as compared to 85-94% reduction of this parameter when the biodegradation on a wetted bed was used prior to and after chemical treatment.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolitechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technologyen_EN
dc.relation.ispartofRozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001, ISBN: 83-87202-93-2.
dc.subjectutlenianie biologiczno-chemicznepl_PL
dc.subjectoczyszczanie ścieków włókienniczychpl_PL
dc.subjectutlenianie biologiczne ściekówpl_PL
dc.subjectbiological and chemical oxidationen_EN
dc.subjecttreatment of textile wastewateren_EN
dc.subjectbiological oxidation of wastewateren_EN
dc.titleBiologiczno-chemiczne utlenianie ścieków włókienniczychpl_PL
dc.title.alternativeBiological and chemical oxidation of textile wastewateren_EN
dc.typereferatpl_PL
dc.typepaperen_EN
dc.page.numbers. 157-161


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record